Voděradské bučiny

Voděradské bučiny
Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny - rozlehlý bukový les s výskytem vzácných druhů rostlin a zvířat [lang=EN]National Nature Reserve Voděradské bučiny - a vast beech forest with the rare species of plants and animals[/lang]

Voděradské bučiny

Leave a comment