Kostel sv. Jiří

Mlecí kameny
Kostel sv. Jiří je pozůstatkem zaniklé vsi Aldašín. Původně dřevěný, od r. 1352 kamenný gotický kostel, který byl poškozený při vypálení vsi. R. 1729 obnoven v barokním slohu. Jednolodní obdélná stavba s neodsazeným presbytářem a se čtvercovou sakristií po severní straně. Před západním průčelím se nachází hranolová věž

Mlecí kameny

Leave a comment