gtag('config', 'UA-59938181-1');

Voděradské bučiny

Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny leží v okrese Praha-východ mezi Struhařovem, Louňovicemi, Vyžlovským a Jevanským rybníkem a Černými Voděrady, na jejichž území se nachází převážná část rezervace. S přilehlými lesy, které se rozkládají až k Svojeticím, Struhařovu, Klokočné a Zvánovicím tvoří rozsáhlý lesní komplex. Samotnými bučinami vede naučná stezka Voděradské bučiny, ale celé území protínají další turistické trasy a velké množství neznačených lesních cest a pěšin, kterými se lze procházet a toulat mnoho kilometrů. Na naučné stezce se nachází lom Kamenka, odkud pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla.

Voděradské bučiny (Voděrady Beechwood) is a National Nature Reserve located near the town of Černé Voděrady in the Prague-East District, Central Bohemian Region, Czech Republic. The area of the reserve is 658 ha. More in English….

SILOTO FOTOGALERIE – Voděradské bučiny

Voděradské bučiny
Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny
Voděradské bučiny
Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny
Voděradské bučiny
Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny
Zvánovický potok
Zvánovický potok

Rezervace byla vyhlášena 5. dubna 1955, její rozloha je 684 ha, nadmořská výška je od 350 do 501 metrů nad mořem.

Přírodní rezervací a přilehlými lesy se dá procházet a bloumat celé hodiny. Mimo jiné lze dojít k přírodní zajímavosti Mlecí kameny nebo přírodní památce Šáchovec i k o něco vzdálenějšímu kostelu svatého Jiří, který je pozůstatkem po zaniklé obci Aldašín. Původně dřevěný hřbitovní kostel byl roku 1352 přestavěn na kamenný. Po poškození při vypálení obce byl roku 1729 přestavěn v barokním slohu.

Mlecí kameny
Kostel sv. Jiří – pozůstatek zaniklé obce Aldašín

Mlecí kameny leží u obce Černé Voděrady v Haberském údolí u (některé přímo v korytě) Zvánovického potoka. Jde o žulové kruhy tlusté zhruba 50 cm a o průměru 90 až 120. Názory na jejich původ a účel se různí. Někým jsou považovány za součást starého slovanského kultovního místa (obětní kameny), jiní je považují za mlýnské kameny. V každém případě nic není jisté, jen to, že se jedná o jediné naleziště svého druhu v České republice.

Mlecí kameny
Mlecí kameny u Černých Voděrad

Přírodní památka Šáchovec je vodní nádrž v údolí Jevanského potoka. Prohlášena přírodní památkou byla z důvodu výskytu mnoha obojživelných a bezobratlých druhů živočichů, namátkou např.: kuňka ohnivá, rosnička zelená, škeble říční, rak říční a další.

Jevanský potok na podzim
Jevanský potok na podzim

SILOTO FOTOGALERIE – Voděradské bučiny

 

Leave a comment