gtag('config', 'UA-59938181-1');

Šamotka ve Vidnavě

Ruiny bývalé šamotky ve Vidnavě. Továrna na šamotové výrobky ve Vidnavě byla založena v 60. letech 19. století bratry Letzelovými a bez zásadních proměn charakteru výroby fungovala až do poloviny 90. let 20. století, tedy přibližně 130 let. V roce 1991 byla továrna uzavřena a od té doby celý tovární areál chátrá

Ruins of the fireclay factory in Vidnava. The fireclay factory in Vidnava was founded about the 1860 and without any major changes in the character of production, it functioned until the mid-90s of the 20th century, approximately 130 years. Currently abandoned and dilapidated factory complex.

MORE PHOTOS – RUINEX PHOTO GALLERY – ŠAMOTKA VIDNAVA – RUINS OF FIRECLAY FACTORY

Ruiny šamotky ve Vidnavě

Ruiny šamotky ve Vidnavě

Ruiny šamotky ve Vidnavě

Ruiny šamotky ve Vidnavě

Ruiny šamotky ve Vidnavě

Ruiny šamotky ve Vidnavě

MORE PHOTOS – RUINEX GALLERY
https://www.mestojavornik.cz/turistika/turisticke-zajimavosti/uzkokolejka-ve-vidnave-a-samotka/

Leave a comment