Zámek Verušičky

Původní renesanční tvrz byla na počátku 18. století upravena na barokní zámek. Koncem 19. století byl pseudogoticky upraven. Po roce 1945 prostory zámku využíval státní statek, což je patrné na současném špatném stavu budov. The original Renaissance fortress was modified at the beginning of the 18th century to a Baroque castle. By the end of the 19th century, it was pseudo-gothic. After 1945, the chateau premises used the state farm, which is evident in the current poor condition of the buildings.

Leave a comment