gtag('config', 'UA-59938181-1');

Verušičky

Zámek Verušičky

50°8’29.148″N, 13°10’26.868″E

Původní renesanční tvrz byla na počátku 18. století upravena na barokní zámek. Koncem 19. století byl pseudogoticky upraven.
Po roce 1945 prostory zámku využíval státní statek, což je patrné na současném špatném stavu budov

The original Renaissance fortress was modified at the beginning of the 18th century to a Baroque castle. By the end of the 19th century, it was pseudo-gothic.
After 1945, the chateau premises used the state farm, which is evident in the current poor condition of the buildings.

Zámek Verušičky

 
 
Zámek Verušičky
 
Zámek Verušičky - hospodářské budovy
Zámek Verušičky – hospodářské budovy

Kostel Nejsvětější Trojice

50°8’21.489″N, 13°10’42.525″E

Barokní kaple Nejsvětější Trojice byla postavena v roce 1740.
Po roce 1945 složila kaple pro ustájení dobytka a postupně chátrala. V roce 2015 přistoupila obec Verušičky k postupné rekonstrukci zdevastované kaple.

The Baroque Chapel of the Holy Trinity was built in 1740.
After 1945, she put down a chapel for cattle housing and gradually dilapidated. In 2015 the Verusicky village started the gradual reconstruction of the devastated chapel.

Kostel Nejsvětější Trojice, Verušičky

 

 

Leave a comment