gtag('config', 'UA-59938181-1');

Tumulus de Kercado

Tumulus-dolmen de Kercado má být prehistorický hrob, který je údajně jeden z nejstaršíchv této oblasti. Leží na soukromém pozemku a vstupné je 1 Euro. Je to dolmen v původním stavu, tedy ještě zasypaný kameny a hlínou. Násep z kamenů a hlíny nad ním vytváří malý kopeček se vztyčeným menhirem na vrcholku. Z vrcholu tumulu jsou ještě patrné zbytky dalších malých menhirů, které kdysi tvořily okolo dolmenu kruh. Kousek před vchodem pak stojí další výraznější menhir. Toto uspořádání nejspíš bylo pravidlem. Menhir u vchodu měla většina dolmenů, které jsme navštívili. Čistě soukromě jsme je nazvali „strážcem“ a menhir na vrcholku „anténkou“. Do zasypaného dolmenu se vchází malými vrátky. Uvnitř tumulu je možné si rozsvítit žárovku u stropu a prohlédnout si interiér. Na jednom ze stropních kamenů je vyrytý obrazec dvojité sekery. U vchodu do areálu, kde se platí vstupné do malé kasičky na stole, je prostranství s výstavou a informacemi k tumulu. Pojednává o jeho rozměrech (Pythagorova věta), nasměrování (zimní a letní slunovraty), rytinách a podobně. Zajímavé. Francouzsky neumíme, ale obrázky a nákresy jsou dost výmluvné. Návštěva dolmenu de Kercado rozhodně stojí za to (a nemyslím to jedno Euro 🙂 )!

Tumulus de Kercado
Tumulus de Kercado – jeden z nejstarších tumulů v Bretani
Tumulus de Kercado
Tumulus de Kercado s oběma menhiry – “strážcem” a “anténkou”
Tumulus de Kercado
Tumulus de Kercado – jeden z nejstarších tumulů v Bretani
Tumulus de Kercado
Tumulus de Kercado – jeden z nejstarších tumulů v Bretani
Tumulus de Kercado
Tumulus de Kercado – jeden z nejstarších tumulů v Bretani

 


VÍCE FOTOGRAFIÍ NA SILOTO PHOTO GALLERY: BRETAŇ


B R E T A N Í   P O   V L A S T N Í   O S E   –   O B S A H  

   

 

Leave a comment