Geologicky unikátní lokalita pseudokrasových dutin ve vulkanické brekcii v západní části Doupovských hor. Jedná se o skalní dutiny podlouhlého oválného tvaru, které jsou ve některých případech široké až 150 cm. V současné době exis

Skalky skřítků
Geologicky unikátní lokalita pseudokrasových dutin

Geologicky unikátní lokalita pseudokrasových dutin ve vulkanické brekcii v západní části Doupovských hor. Jedná se o skalní dutiny podlouhlého oválného tvaru, které jsou ve některých případech široké až 150 cm. V současné době existují tři teorie popisující vznik těchto geologicky zajímavých tvarů. Území je také bohaté na vzácnou vegetaci.
K místu se váže legenda a skřítcích, podle které lokalita získala své jméno.

Leave a comment