gtag('config', 'UA-59938181-1');

SMÍRČÍ KŘÍŽE

Smírčí kříž je kamenný kříž postavený nejčastěji na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí.
Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán.

Conciliation cross is a stone cross built mostly on the ground, where he became a capital crime or disaster.
In the Middle Ages it was possible in punishing offenders apply the system of so-called conciliation law, when the wrongdoers saved a task, which atoned for his crime. Such a task in addition to settlement with the affected families could be carving a stone cross erected on the spot where the crime was committed – symbol of conciliation with the family of his victim. These memorial crosses are mostly located in central and western Europe (English version).

SILOTO PHOTO GALLERY – Smírčí kříže

 

 

ODKAZY / LINKS
Databáze smírčích křížů a křížových kamenů
Smírčí kříže Karlovarska
SILOTO PHOTO GALLERY – Smírčí kříže – Conciliation Crosses
Drobné památky
http://smircikrize.euweb.czSmírčí kříže 0040, 0041 a 0050 v Milhostově, Chebsko, Karlovarský kraj

Číslo v centrálním registru: 0050 – nejmenší (zcela vpravo)
Rozměry: 73 x 90 x 28 cm
Popis: precizně opracovaný kříž.
Přesun: z Vackovce, kde stál na místě, o kterém je zápis v městské knize v Chebu o násilném skutku v roce 1483.
Stanoviště: společně s 0040 a 0041 u hřbitovní zdi kostela sv. Mikuláše
GPS: 50.1561547N, 12.4529433E

GPS www.mapy.cz : 50°9’22.157″N, 12°27’10.596″E

Milhostov
Milhostov

0105 Česká Metuje – smírčí kříž Schwedenkreuz

Číslo v centrálním registru: 0105
Rozměry: 110 x 110 x 35 cm 
Popis: řecký kříž s nápisem, na zadní straně člověk prchající před sekerou.
Pověst: hrob švédského důstojníka
Stanoviště: stojí vlevo u silnice do Police
okres Náchod, Královéhradecký kraj, Česko
Mohutný pískovcový kříž stojí vedle silnice z České Metuje do Žďáru nad Metují. Křiž je zde umístěn od roku 1501.
GPS: 50°32’42.295″ N 16°11’2.713″ E

GPS www.mapy.cz : 50°32’42.295″ N 16°11’2.713″ E

Smírčí kříž Schwedenkreuz
Smírčí kříž Schwedenkreuz
Smírčí kříž Schwedenkreuz

0056 Mnichov – smírčí kříž v Mnichově

Smírčí kříž Mnichov
Smírčí kříž Mnichov

Obec: Mnichov (Einsiedl)
Okres: Cheb
Poloha: nad rozcestím úvozových cest vlevo od silnice do Pramenů na severozápadním okraji obce
GPS: 50°2’14.449″N, 12°47’5.464″E
Období vzniku: neznámé
Číslo v centrálním registru: 0056
Materiál: pískovec
Památková ochrana: od 21. října 1963
Č. rejst. ÚSKP: 25317/4-70
Stav: zachovalý
Přístupnost: volně přístupné
Historie objektu: Kamenný smírčí kříž neznámého stáří byl vztyčen ve svahu nad bývalým rozcestím staré úvozové obchodní cesty do Sítin vlevo od dnešní okresní silnice do Pramenů na severozápadním okraji obce Mnichov (Einsiedl). Kříž v této poloze je zachycen prvně na mapě 2. vojenského Františkovo mapování z roku 1845. Podle německého badatele Franze Wilhelma měl být smírčí kříž na konci 19. století na podnět politických úředníků posunut a opatřen lehkým nátěrem.

Dne 21. října 1963 byl smírčí kříž u Mnichova zapsán na státní seznam nemovitých kulturních památek pod rejst. č. 25317/4-70. Následně byl však kříž patrně povalen a postupně překryt zeminou a porostem. Roku 1980 byl kříž náhodně nalezen pracovníky CHKO Slavkovský les a v místě nálezu následně znovu vztyčen. Kříž dnes stojí ve svahu značně nakloněn dopředu k levé straně.

Popis objektu: Volně stojící vysoký monolitický kříž latinského tvaru se zaobleným dříkem a rameny netypického kruhového průřezu v obou osách, připomínající dřevěné kůly, původní materiál k výrobě křížů. Objekt, jehož rozměry dosahují výšky 110 cm, šířky 66 cm a tloušťky 22 cm, je vysekán patrně z pískovce. Na křížení ramen čelní strany kříže je vyryt petroglyf patrně obouručního meče, či kříže. Na zadní straně kříže je pak již nerozpoznatelný symbol v podobě hluboké svislé rýhy, interpretovaný některými autory jako znamení kříže se zdvojeným monogramem Jména Ježíše Krista „IHS“ pod ním.


Smírčí kámen U Pytláka


Smírčí kříž u Kozičkova Mlýna


 


Více smírčích křížů a mapy: https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/smirci-krize