1475 – Vojtěchov

Číslo v centrálním registru: 1475 Datum: 21. 09. 2003 Rozměry: 57 x 28 x 10 cm Popis: menší mramorový kámen zapuštěnž v zemi s reliéfem kříže a rozevřených nůžek. Pověst: na paměť umučení krejčovského tovaryše který byl za třicetileté války obviněn Švédy z vyzvědačství. Stanoviště: je položen ve stráni u cesty k hájovně

Leave a comment