gtag('config', 'UA-59938181-1');

Smírčí kámen U Pytláka

Smírčí křížový kámen U Pytláka

Smírčí křížový kámen zvaný U Pytláka u obce Lísek, Vojtěchov (okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina) patří bezesporu mezi nejzajímavější a nejhezčí smírčí křížové kameny vůbec. Jeho číslo v centrálním registru smírčích křížů a křížových kamenů je 1474, katalogové číslo Památkového katalogu Národního památkového ústavu je 1037216017. Památkově chráněn je kámen od 22. září 2016.

„Pytlácký“ křížový kámen se nachází v lese v lokalitě U Pytláka za bývalou hájovnou směrem od Vojtěchova poblíž zelené turistické značky, ale je pohodlně dostupný i ze žlutě značené NS Po stopách posledního vlka. Kámen podle legendy připomíná nešťastnou událost z roku 1569.

Vysoký deskový kámen je obdélného tvaru a má zkosené horní rohy. Na celou výšku čelní strany je ve středu kamene vytesán vystouplý reliéf latinského kříže. V pravém poli je vytesán reliéf pušky. Přes celou čelní stranu je dále vytesáno osm řádků textu, který místy prochází i přes reliéfy kříže a pušky. Zadní strana kamene je hladká. Přepis textu: LETA PANE 1569 TU NEDELI PO SV. VACLAVE ZABIT JE TUTO PETR SYN CHRASTY Z ALBRECHTIC OD JANA MYSLIVCE PERŠTEJNSKÉHO BUH MILOSTIV RACZ BYTI DUSSI JEHO

1474 - Vojtěchov

Ke křížovému kameni U Pytláka se váže tato pověst: Na podzim roku 1569 byl na tomto místě zabit pytlák Petr Chrásta myslivcem Janem. Petr Chrásta byl radním v Albrechticích, žil si v blahobytu a nepytlačil tedy z nouze, ale pouze pro zábavu. Myslivec Jan měl na něj spadeno, ale nemohl mu nic dokázat. Oba o vzájemné nevraživosti věděli. Osudného večera vyzval v hospodě Petr Chrásta myslivce Jana na souboj. Oba měli tu noc dojít na smluvené místo v lese a tam měl mít každý právo jedné rány. Jako první vystřelil Jan a Petra Chrástu zabil. Myslivec Jan sice pytláka potrestal a mohl být spokojený, ale výčitky svědomí mu nedaly a nechal později vytvořit tento pomník – smírčí křížový kámen.

Netradičně a zajímavě zpracovaný Pytlácký kámen představuje hodnotnou umělecko-řemeslnou práci, která se svými rozměry, zpracováním a stavem zachování vymyká z lokální produkce smírčích kamenů.

Nedaleko tohoto kamene je ještě další křížový kámen, ve stráni u cesty pod rozcestím Lhotské polesí – hájovna.

Číslo v centrálním registru: 1475
Rozměry: 57 x 28 x 10 cm
Popis: menší mramorový kámen zapuštěn v zemi s reliéfem kříže a rozevřených nůžek.
Pověst: na paměť umučení krejčovského tovaryše který byl za třicetileté války obviněn Švédy z vyzvědačství.
Stanoviště: je položen ve stráni u cesty k bývalé hájovně

 

1475 - Vojtěchov
Číslo v centrálním registru: 1475
Rozměry: 57 x 28 x 10 cm
Popis: menší mramorový kámen zapuštěn v zemi s reliéfem kříže a rozevřených nůžek
Pověst: na paměť umučení krejčovského tovaryše který byl za třicetileté války obviněn Švédy z vyzvědačství
Stanoviště: je položen ve stráni u cesty k bývalé hájovně

Poblíž se také nachází Přírodní památka Vlčí kámen, v jejímž těsném sousedství stojí památník posledního zastřeleného vlka na Vysočině.

Nápis na pomníku: Zde byl 2.ledna r.1830 zastřelen revírníkem V. MARZIKEM ze Stříteže VLK, který vážil 88 funtů a jest na hradě Pernštejně vycpán.

Pomník posledního vlka na Vysočině
Pomník posledního vlka na Vysočině

(cedulka u pomníku uvádí, že 1 funt = 513,75 gramů, ovšem jde-li o jednotku hmotnosti používanou v předrevolučním Rusku (obdoba anglické libry), její přepočet na gramy je uváděn okolo 409,5 gramů)

O kousek dále na vrcholu Kamenice stojí pomník Broučků z knihy Jana Karafiáta. Vznikl v roce 2007 a stojí na místě, kde se snad odehrávaly příhody broučků popsané v knize.

Pomník broučků
Pomník broučků

 

SILOTO FOTOGALERIE – Smírčí kříže

 

1474 - Vojtěchov
Číslo v centrálním registru: 1474
Rozměry: 116 x 52 x 10 cm
Popis: vysoký kámen se zkosenými rohy, na kameni reliéf latinského kříže a pušky, přes celý kámen text
Pověst: na místě byl zabit pytlák Petr Chrásta myslivcem Janem
Stanoviště: stojí v lese za bývalou hájovnou
Text na kameni: LETA PANE 1569 TU NEDELI PO SV. VACLAVE ZABIT JE TUTO PETR SYN CHRASTY Z ALBRECHTIC OD JANA MYSLIVCE PERŠTEJNSKÉHO BUH MILOSTIV RACZ BYTI DUSSI JEHO

 

Navštívené smírčí kříže a křížové kameny

 

SILOTO PHOTOGALLERY – Smírčí kříže – Conciliation Crosses

Databáze smírčích křížů a křížových kamenů

Drobné památky

Mobilní aplikace – Drobné památky

 

Leave a comment