gtag('config', 'UA-59938181-1');

Sauersack

Bývalý důl a zajatecký tábor – Rolava (Sauersack)

Přebuz, okres Sokolov, Karlovarský kraj
GPS: 50°23’53.947″N, 12°37’50.389″E
SILOTO PHOTO GALLERY – Sauersack

Rolava (německy Sauersack) je zaniklá obec v Krušných horách, která se nacházela přibližně 1,5 km severně od Přebuzi v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. Osada byla založena zřejmě v 1. polovině 17. století, i když cínová ruda se zde rýžovala již dříve. Roku 1850 se stala samostatnou obcí. Zánik obce způsobilo její vylidnění po odsunu německého obyvatelstva a začlenění do hraničního pásma v roce 1951. Tím bylo znemožněno případné dosídlení a následně proběhla i demolice zde stojících stavení. Jedinou stavbou, která se zachovala, je budova bývalé pošty. Na základech ostatních domů na svahu Rolavského vrchu vyrůstají mladé smrky. Nyní slouží bývalá obec jako rekreační místo chalupářů.

Sauersack

Příchod lidí do oblasti Rolavy v období kolonizace je spojený s rýžováním cínové rudy kasiteritu. Začátky hlubinného dobývání jsou doloženy záznamy z 16. století. Na ložisku bylo dobýváno více jak 60 rudních žil. V době největšího rozkvětu v druhé polovině 16. století, drtilo rudu 12 stoupoven podél říčky Rotavy. V 17. století však intenzita dobývání klesala a ke konci století téměř zanikla. K oživení těžby došlo počátkem 20. století.

Sauersack

Za druhé světové války byl mezi Rolavou a Jelením vybudován firmou Zinnbergbau Sudetenland závod na těžbu a úpravu cínových rud. Ambiciózní projekt byl firmě vnucen nacistickým režimem, rozvíjel se pod časovým tlakem a s výjimkou závěrečných měsíců provozu skončil hospodářským fiaskem. Areál měl tři sektory, průmyslovou část se správní budovou, těžní jámou a gravitační úpravnou, civilní obytný sektor a nakonec přísně střežený sektor zajateckého tábora. V dolech a povrchových provozech bylo nasazeno v různých obdobích druhé světové války 300 až 450 zajatců z Francie a Sovětského svazu, dále kolem 200 totálně nasazených Poláků, Ukrajinců, Řeků, Italů, Holanďanů, Čechů, přinucených německých horníků a zavlečených etnických Němců z Bukoviny. Těžba a úprava cínové rudy probíhala až do května 1945.

Po válce byl důl přiřazen k Rudným dolům Příbram, ale těžba se pro nerentabilnost neobnovila. Do konce roku 1946 se už v podstatě pouze kontroloval odvoz zařízení a materiálu. Ze Sauersacku byla vymontována těžební technika a technologie úpravy rudniny a odvezena do závodů v Netolicích, Tuchlovic u Kladna, Tisové u Kraslic a dalších. Doly nebyly udržovány a tak došlo k propadům a zatopení. Dřevěné budovy se rozpadly a zbytek areálu pomalu zarůstá lesem.
 
SILOTO PHOTO GALLERY – Sauersack

 

Sauersack
Pozůstatky cínového dolu a zajateckého tábora ze 2. světové války, Rolava – Sauersack, Krušné hory.

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rolava_(Přebuz)
https://www.turistika.cz/mista/zanikla-obec-rolava-a-cinovy-dul-sauersack/detail
http://www.krusnohorsky.cz/2017/05/31/zajatcem-sauersacku/
Smrt dolu Sauersack
https://www.fabriky.cz/2009_dul_sauersack_rolava/index.htm

SOUVISEJÍCÍ:

Krušné hory

Důl Měděnec na Měděnci

 

Leave a comment