Zřícenina hradu Přimda – Ruins of Primda castle

Zřícenina hradu Přimda
Přimda se považuje za nejstarší dochovaný kamenný hrad u nás a je chráněna jako národní kulturní památka. Z hradu se dochovala zřícenina mohutné hranolové románské obytné věže, která byla postavena z lomového kamene. Dále se zachovaly zbytky poloválcové bašty z konce 15. století. Primda castle - the one from the oldest stone castles in Czech republic. The first mention of Primda castle dates from the year 1121

Zřícenina hradu Přimda

Leave a comment