Svatý Jan Křtitel

Svatý Jan Křtitel
Barokní kostel svatého Jana Křtitele z roku 1766 vznikl rozšířením kaple z roku 1744 Baroque Church of St. John the Baptist in 1766 created by extension of chapel from 1744, Srby, Czech republic

Svatý Jan Křtitel

Leave a comment