gtag('config', 'UA-59938181-1');

Paběrky z cest – Plzeňský kraj

Paběrky z cest – Plzeňský kraj  (fragments from Pilsen Region)

více / more: RUINEX PHOTO GALLERY – Plzeňský kraj – Pilsen Region

Kostel Nejsvětější Trojice, Nové Sedliště

Kostel Nejsvětější Trojice z r. 1581 zničen za třicetileté války, obnoven koncem 18. století, dnes v havarijním stavu. Nové Sedliště, Tachovsko, Plzeňský kraj.
Church of the Holy Trinity from 1581, destroyed during the Thirty Years War, restored late 18th century. Now in disrepair. Nove Sedliste (Neuzedlisch), Czech Republic.
GPS:49°43’55.488″N, 12°40’11.280″E 

Kostel Nejsvětější trojice

Kostel Nejsvětější trojice

Kostel Nejsvětější trojice


KOSTEL SVATÉ APOLENY

Zřícenina raně barokního kostela svaté Apoleny z přelomu 17. a 18. století připomíná zaniklou obec Svatá Apolena, která byla obývána především německým obyvatelstvem. To bylo v roce 1945 vysídleno a kostel začal chátrat a chátrá dodnes.
GPS: 49°38’21.236″N, 12°39’45.350″E

The ruins of the church Saint Apollonia – built around 1670, Czech Republic.

KOSTEL SVATÉ APOLENY

KOSTEL SVATÉ APOLENY

 


Zřícenina hradu Přimda

Přimda se považuje za nejstarší dochovaný kamenný hrad u nás a je chráněna jako národní kulturní památka. Z hradu se dochovala zřícenina mohutné hranolové románské obytné věže, která byla postavena z lomového kamene. Dále se zachovaly zbytky poloválcové bašty z konce 15. století.
Primda castle – the one from the oldest stone castles in Czech republic. The first mention of Primda castle dates from the year 1121.

Zřícenina hradu Přimda
Přimda se považuje za nejstarší dochovaný kamenný hrad u nás a je chráněna jako národní kulturní památka. Z hradu se dochovala zřícenina mohutné hranolové románské obytné věže, která byla postavena z lomového kamene. Dále se zachovaly zbytky poloválcové bašty z konce 15. století.
Primda castle – the one from the oldest stone castles in Czech republic. The first mention of Primda castle dates from the year 1121

https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/hrady-zamky


Kaple svatého Judy Tadeáše

Kaple svatého Judy Tadeáše, Štítary, Hostouň
Ruins of the Chapel of Saint Jude Thaddeus, Štítary

Kaple Svatého Judy Tadeáše


Kaple Panny Marie dobré rady

Kaple Panny Marie dobré rady, Výškovice, Chodová Planá, okres Tachov, Plzeňský kraj, Česko

Kaple Panny Marie dobré rady


Barokní kostel svatého Jana Křtitele

Barokní kostel svatého Jana Křtitele z roku 1766 vznikl rozšířením kaple z roku 1744, Srby.
Baroque Church of St. John the Baptist in 1766 created by extension of chapel from 1744, Srby, Czech Republic

Svatý Jan Křtitel


Loretánská kaple v Horšovském Týně

Kaple v parku – loretánská kaple – pravděpodobně první stavba tohoto druhu v Čechách.
Ruins of the Loretto Chapel in the park, Horsovsky Tyn, Czech Republic
GPS: 49°32’6.148″N, 12°56’29.158″E

Ruiny loretánské kaple
Ruins of the Loretto Chapel in the park, Horsovsky Tyn, Czech Republic

Zaniklá obec Vyhlídky

GPS: 49°29’0.723″N, 12°46’26.595″E

Kříž v lese na místě bývalé osady Vyhlídky, Domažlicko, Plzeňský kraj

Cross in the woods on the site of the former village Vyhlídky, Domažlice, Pilsen region

 

Kříž - Vyhlídky
49°32’5.809″N, 12°56’28.397″E

Zaniklá obec Skláře

Kříž v lese na místě bývalé obce Skláře, Mnichov, okres Domažlice, Plzeňský kraj 
Cross in the forest on the site of the former village Skláre, Mnichov, Domažlice district, Pilsen region
GPS: 49°28’40.901″N, 12°44’53.996″E

Bývalá obec Skláře

 

odkazy/links:

BLOG: Klášter Chotěšov
BLOG: Klášter a zámek v Pivoni

SILOTO PHOTO GALLERY: Pivoň – klášter, zámek, kostel
SILOTO PHOTO GALLERY: Klášter Chotěšov
SILOTO PHOTO GALLERY: Plzeňský kraj – Pilsen Region

 

Leave a comment