Mostní pilíře Na Salárně

Mostní pilíře Na Salárně
Ve 20. letech 20. století vznikly první plány na výstavbu páteřní dálniční komunikace východ - západ vedoucí přes celé tehdejší Československo. O začátku výstavby bylo nakonec rozhodnuto v roce 1938, v roce 1939 se začal realizovat úsek Zástřizly - Napajedla přes masiv Chřibů. Stavba byla zastavena o 3 roky později. Za tu dobu se stihlo postavit velké množství propustí, mostů, terénních zářezů v délce asi 18 kilometrů. Jedním z nich je právě nedokončený most Na Salárně. Po válce byl projekt dálnice přes Chřiby definitivně opuštěn, a tak zde nalezneme pouze pozůstatky výstavby z období protektorátu.

Mostní pilíře Na Salárně

Leave a comment