gtag('config', 'UA-59938181-1');

Mosty nedokončené dálnice

Mosty nedokončené protektorátní dálnice

Mělo by se spíše říkat „Nedokončené mosty Baťovy dálnice“. První projekt dálnice vznikal ve dvacátých letech dvacátého století a jde tedy o český „prvorepublikový“ projekt. Ovšem i tehdy se potýkal s nejrůznějšími problémy, především finančními. Roku 1937 vstupuje na scénu zlínský podnikatel Jan Antonín Baťa a předkládá ambiciózní projekt rozvoje státu, jehož součástí je i řešení silniční dopravy s následným propojením do celoevropské sítě. Navrhuje magistrálu, která by začínala na československo-německé hranici u Chebu, poté by jižně od Prahy pokračovala k Brnu, odtud přes Zlín a následně údolím Váhu do oblasti východního Slovenska a končila by u hranice s Rumunskem.

Nedokončené mosty protektorátní dálnice na vodní nádrži ŠvihovNěmecká okupace paradoxně nepřinesla zánik realizace. Naopak, v terénu byla zahájena skutečná výstavba dálnice. Proto často bývá označována pojmem „protektorátní dálnice“.
Většina mostů nedokončené dálnice se nachází na Moravě.

Protectorate unfinished highway bridges

Construction of bridges was started at 1939 but at 1950 was by communist regime the construction of highway stopped. In the years 1965-1975 was carried construction of a water reservoir Svihov and both bridges were flooded almost to the level of the deck.

RUINEX PHOTO GALLERY: NEDOKONČENÉ MOSTY – UNFINISHED BRIDGES

Borovské mosty
Bernartice
okres Benešov, Středočeský kraj, Česko
GPS: 49°41’57.300″N, 15°6’6.210″E

Stavba mostů byla započata v roce 1939, ale roku 1950 byla výstavba dálnic komunistickým režimem zastavena. V letech 1965 – 75 probíhala výstavba vodní nádrže Švihov a oba mosty byly zatopeny téměř po úroveň mostovky.
Projekt dálnice D1 dokončené v roce 1977 byl kvůli vodní nádrži přepracován a tak dnes vede o několik stovek metrů jižněji.
Mosty jsou nepřístupné, nacházejí se v ochranném pásmu vodní nádrže.

Nedokončené mosty protektorátní dálnice na vodní nádrži Švihov

Nedokončené mosty protektorátní dálnice na vodní nádrži Švihov

Nedokončené mosty protektorátní dálnice na vodní nádrži Švihov

Nedokončené mosty protektorátní dálnice

 

 

RUINEX PHOTO GALLERY: NEDOKONČENÉ MOSTY – UNFINISHED BRIDGES

 

 

 

Leave a comment