gtag('config', 'UA-59938181-1');
Menu

Menhiry a dolmeny v Bretani: Carnac

6. 9. 2019 - --- RUINEX, --- Turistické cíle, BRETAŇ
Menhiry a dolmeny v Bretani: Carnac

Menhiry a dolmeny v Bretani: Carnac a okolí 

FOTOGALERIE: https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/brittany

Menhir (z bretonštiny “men“ = “kámen“ a “hir“ = “dlouhý“) je kamenný blok svisle zasazený do země. Vyskytují se po celém světě. Obvykle beze stop opracování, zřídka je naznačená lidská postava, případně oděv a zbraně. Menhirové sochy jsou známé ze severozápadní Francie, Španělska, Korsiky. Mívají falický charakter, ale místy jsou i s ženskými znaky. Někdy tvoří řady (alignements) nebo kruhy (kromlech). Slovo menhir je tedy novodobá umělá složenina, používající bretonská slova. V samotné bretonštině se pak pro menhir používá slovo “peulvan“. Je možné, že české slovo balvan a bretonské peulvan mají společný původ.

Význam menhirů není dodnes uspokojivě vysvětlen. Existují teorie o kalendářní nebo astronomické či astrologické funkci, kultu plodnosti, léčebné funkci, zesilovačích kladné nebo filtrech záporné energie Země a mnoho dalších…

Já osobně se přikláním k teorii, že menhiry nějakým způsobem souvisejí s udržováním rovnováhy přírodních sil. Menhiry se často nalézají v místě geologických zlomů. Platí to i o několika českých menhirech. Nevím jak samostatně stojící menhiry v Bretani (a co pak dlouhé řady menhirů v okolí Carnacu?), ale i v Bretani existují pověsti, že odstranění menhirů vedlo k potopení příslušné krajiny do moře (okolí kláštera Mont Saint Michel, legenda o zániku bájného města Ys – https://cs.wikipedia.org/wiki/Ys ).

Megalitické řady v Carnacu (francouzsky Alignements mégalithiques de Carnac) jsou uskupení neolitických menhirů a dolmenů v jižní Bretani. Nejznámější jsou aleje s více než 4000 vztyčených kamenů rozestavěných v souběžných či vějířovitých řadách u obce Carnac. Menhiry jsou od roku 1889 chráněny jako historická památka.

Amatérský archeolog a sběratel starožitností hrabě Anne Claude de Caylus v roce 1764 vyslovil myšlenku, že kameny pocházejí z doby galo-románské. Později – přibližně od roku 1790 – začal být předpokládán keltský původ megalitů a tato hypotéza dlouho převládala.

Na konci 19. století archeologové James Miln a Zacharie Le Rouzic na základě archeologických průzkumů prokázali, že stavby vznikly mnohem dříve před příchodem Keltů. Menhiry byly pravděpodobně vztyčeny v období neolitu v 5. až 2. tisíciletí před naším letopočtem. Ale kdo ví…

Největší menhir u obce Locmariaquer váží 300 tun a tvoří ho 20-ti metrový žulový kámen. Ten je ovšem rozlámaný.

V minulosti došlo k velkému poškození megalitických řad, k čemuž mimo jiné přispěl značnou měrou sv. Martin z Tours, který ve 4. stol n. l. v rámci svého horlivého christianizačního úsilí, jehož součástí bylo i ničení posvátných pohanských míst, nechal celé kilometry megalitických řad vykácet.

 

ŘADY V CARNACU

Řady Le Ménec (Alignements du Ménec)

FOTOGALERIE: https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/menhirs

Největší seskupení menhirů se nachází u vesničky Le Ménec v těsné blízkosti Carnacu, kde je skupina domků obklopena kromlechem tvořeným elipsou z 71 kamenů stojících těsně vedle sebe. Kromlech je prakticky celý zastavěn. Na východ od kromlechu stojí 1099 menhirů uspořádaných do 11 řad, jež se táhnou v délce 1165 m v pásu širokém 100 metrů. Kameny jsou srovnány podle výšky. Řady kamenů nejsou přímé, ale opisují mírnou křivku směrem k severovýchodu. Řady dvakrát přerušuje silnice a v letních měsících je volný vstup mezi menhiry zakázán (jsou obehnány nízkým plotem).

Alignements du Ménec

Alignements du Ménec – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

Alignements du Ménec – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

 

Řady Kermario a Manio

FOTOGALERIE: https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/alignements-de-kermario

Aleje v Kermariu nejsou tak rozsáhlé, ale obsahují největší kameny. Nejvyšší z těchto megalitů je víc než 7 metrů vysoký. V deseti řadách je zde umístěno 982 menhirů. Také tyto kameny se stejně jako v Le Ménec rychle zmenšují směrem ke konci seskupení o 1,2 km dál, kde jsou v pravém úhlu umístěny tři obrovské balvany.

 

Alignements de Kermario – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

Alignements de Kermario – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

Alignements de Kermario – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

Alignements de Kermario

Alignements de Kermario – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

 

Řady Kerlescan a Le Petit Ménec

Třetí skupina kamenů stojí ještě dál na východ u Kerlescanu. Je to čtvercová ohrada – Quadrilatère du Manio – v těsné blízkosti 13 řad skládajících se z 540 kamenů na ploše 3,5 ha. Na jeho okraji se nachází kromlech z 39 menhirů. Tato část je ze všech tří nejzachovalejší. A ještě dál východním směrem do lesa se nachází asi 100 kamenů skupiny Le Petit Ménec u obce La Trinité-sur-Mer.

Alignements de Kerlescan

Alignements de Kerlescan – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

 

Samostatný menhir Géant du Manio, stojící v lese mezi řadami Kermario a Kerlescan poblíž menhirové čtvercové ohrady Quadrilatère du Manio, je jeden z největších menhirů v okolí Carnacu.

www.mapy.cz

Géant du Manio je přibližně 6,5 m vysoký menhir a je největším menhirem v Carnacu

Menhir Géant du Manio

Géant du Manio je přibližně 6,5 m vysoký menhir a je největším menhirem v Carnacu


související stránky a příspěvky:

Dolmen La Roche-aux-Fées

BLOG: https://www.siloto.cz/dolmen-la-roche-aux-fees/
FOTOGALERIE: https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/dolmens

Dolmen La Roche-aux-Fées - Fairies' Rock

Dolmen La Roche-aux-Fées – Fairies´ Rock – jeden z nejslavnějších a největších neolitických dolmenů v Bretani


Menhir Saint-Uzec

FOTOGALERIE: https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/menhirs

Menhir Saint-Uzec je největší menhir ve Francii s křesťanskými symboly. Pleumeur-Bodou, Bretaň, Francie

Menhir Saint-Uzec

Menhir Saint-Uzec, Pleumeur-Bodou, Bretaň


 

Napsat komentář