gtag('config', 'UA-59938181-1');

Bretaň – menhiry a dolmeny

Menhiry a dolmeny v Bretani

FOTOGALERIE: https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/brittany

Menhir (z bretonštiny “men“ = “kámen“ a “hir“ = “dlouhý“) je kamenný blok svisle zasazený do země. Vyskytují se po celém světě. Obvykle beze stop opracování, zřídka je naznačená lidská postava, případně oděv a zbraně. Menhirové sochy jsou známé ze severozápadní Francie, Španělska, Korsiky. Mívají falický charakter, ale místy jsou i s ženskými znaky. Někdy tvoří řady (alignements) nebo kruhy (kromlech). Slovo menhir je tedy novodobá umělá složenina, používající bretonská slova. V samotné bretonštině se pak pro menhir používá slovo “peulvan“. Je možné, že české slovo balvan a bretonské peulvan mají společný původ.

Význam menhirů není dodnes uspokojivě vysvětlen. Existují teorie o kalendářní funkci, o astronomické, astrologické funkci, o kultu Slunce a Měsíce, o uctívání bohů, o kultu plodnosti (falický symbol), o léčebné funkci, jsou teorie o zesilovačích kladné nebo naopak filtrech záporné energie Země, teorie o navigaci mimozemšťanů a mnoho dalších… Ovšem to všechno je založeno jen a pouze na domněnkách.

Mě osobně byla (před návštěvou Bretaně) sympatická teorie, že menhiry nějakým způsobem souvisejí s udržováním rovnováhy přírodních sil, tedy jak někteří badatelé říkají, jde o „akupunkturní jehly“ v energetických drahách Země. Menhiry často stojí v místě geologických zlomů. V samotné Bretani prý existují pověsti o tom, že odstranění menhirů vedlo k potopení příslušné krajiny do moře (okolí kláštera Mont-Saint-Michel nebo legenda o zániku bájného města Ys – https://cs.wikipedia.org/wiki/Ys ). Je skutečností, že dnes zatopené menhiry a dolmeny stály dříve na souši a ostrov Gavrinis nejspíš ostrovem nebyl, ale za posledních 6000 let se poněkud zvedla hladina oceánů.

Megalitické řady (alignements mégalithiques) jsou uskupení neolitických menhirů a dolmenů v jižní Bretani. Nejznámější jsou aleje s více než čtyřmi tisíci vztyčených kamenů rozestavěných v souběžných či vějířovitých řadách u obce Carnac. Zde se řady dělí do čtyř úseků nazvaných podle kdysi blízkých osad či samot: Le Ménec, Kermario, Kerlescan a Petit Ménec.

Další pozoruhodné rozsáhlé uskupení je mezi městečky Plouharnel a Erdeven (řady de Kerzérho) a další menší jsou v obci Sainte-Barbe, u obce St.Piere-Quiberon na poloostrově Quiberon a řady La Madeleine u Penmarchu. 

Menhiry jsou od roku 1889 chráněny jako historická památka.

Amatérský archeolog a sběratel starožitností hrabě Anne Claude de Caylus v roce 1764 vyslovil myšlenku, že kameny pocházejí z doby galo-románské. Později – přibližně od roku 1790 – začal být předpokládán keltský původ megalitů a tato hypotéza dlouho převládala.

Na konci 19. století archeologové James Miln a Zacharie Le Rouzic na základě archeologických průzkumů prokázali, že stavby vznikly mnohem dříve před příchodem Keltů. Menhiry byly pravděpodobně vztyčeny v období neolitu v 5. až 2. tisíciletí před naším letopočtem. Ale kdo ví…

Největší menhir Grand menhir také nazývaný Menhir d’Er Grah (Er Grah má znamenat „krásný kámen“), také a nejčastěji Grand Menhir Brisé (v překladu Velký rozlámaný menhir) nebo Men ar hroëc’h (ve francouzštině Pierre de la Fée což znamená „kámen víl“) – jde stále o tentýž menhir, často se to plete 🙂 – je u obce Locmariaquer a váží přes 300 tun a tvoří ho 20-ti metrový žulový kámen. Ten je ovšem rozlámaný a leží na zemi. Zřítil se. Možná blesk, možná zemětřesení. Záhadou zůstává, jak se na poloostrov vůbec dostal, protože zde žádný případný zdroj tohoto nerostu není. 

V minulosti došlo k velkému poškození megalitických řad, k čemuž mimo jiné přispěl značnou měrou sv. Martin z Tours, který ve 4. stol n. l. v rámci svého horlivého christianizačního úsilí, jehož součástí bylo i ničení posvátných pohanských míst, nechal celé kilometry megalitických řad vykácet.

Pro zajímavost: slavný tumulus Barnenez byl do roku 1955 používán jako lom a bohaté naleziště na kámen.

ŘADY U CARNACU

Řady Le Ménec – Alignements du Ménec

FOTOGALERIE: https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/menhirs

Největší seskupení menhirů v Bretani se nachází u obce Carnac

Největší seskupení z Carnackých řad se nachází u vesničky Le Ménec (dnes autobusová zastávka Ménec u Domu megalitů – Maison des Mégalithes) v těsné blízkosti Carnacu. Stojí zde 1099 menhirů uspořádaných podle velikosti do 11 řad, jež se táhnou v délce 1165 metrů v pásu širokém okolo sta metrů. Řady kamenů nejsou přímé, ale opisují mírnou křivku směrem k severovýchodu. Řady dvakrát přerušuje silnice a v letních měsících je volný vstup mezi menhiry zakázán (jsou obehnány nízkým plotem). Na západním konci je skupina domků obklopena kromlechem tvořeným elipsou ze 71 kamenů stojících vedle sebe. Kromlech je prakticky celý zastavěný, ale některé jednotlivé menhiry lze poobjevovat.

 

Alignements du Ménec
Alignements du Ménec – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

Alignements du Ménec – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

 

Alignements de Kermario a Alignements du Manio

FOTOGALERIE: https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/alignements-de-kermario

Aleje v Kermariu nejsou tak rozsáhlé, ale obsahují největší kameny. Nejvyšší z těchto megalitů je víc než 7 metrů vysoký. V deseti řadách je zde umístěno 982 menhirů. Také tyto kameny se stejně jako v Le Ménec rychle zmenšují směrem ke konci seskupení o 1,2 km dál, kde jsou v pravém úhlu umístěny tři obrovské balvany.

 

Alignements de Kermario – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

Alignements de Kermario – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

Alignements de Kermario – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

Alignements de Kermario
Alignements de Kermario – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

 

Řady Kerlescan a Le Petit Ménec

Třetí skupina kamenů stojí ještě dál na východ u Kerlescanu. Je tu 13 řad skládajících se z 540 kamenů na ploše 3,5 ha. Na jeho okraji se nachází kromlech z 39 menhirů. Tato část je ze všech tří nejzachovalejší. A ještě dál východním směrem do lesa se nachází asi 100 kamenů skupiny Le Petit Ménec u obce La Trinité-sur-Mer.

Alignements de Kerlescan
Alignements de Kerlescan – řady menhirů v Carnacu, Bretaň, Francie

 

Samostatný menhir Géant du Manio, stojící v lese mezi řadami Kermario a Kerlescan poblíž menhirové čtvercové ohrady Quadrilatère du Manio, je jeden z největších menhirů v okolí Carnacu.

www.mapy.cz

Géant du Manio je přibližně 6,5 m vysoký menhir a je největším menhirem v Carnacu

Menhir Géant du Manio
Géant du Manio je přibližně 6,5 m vysoký menhir a je největším menhirem v Carnacu


 

Dolmen La Roche-aux-Fées

FOTOGALERIE: https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/dolmens

Dolmen La Roche-aux-Fées - Fairies' Rock
Dolmen La Roche-aux-Fées – Fairies´ Rock – jeden z nejslavnějších a největších neolitických dolmenů v Bretani

Menhir Saint-Uzec – Kalvar Zant Uek

FOTOGALERIE: https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/menhirs

Menhir Saint-Uzec (v bretonštině Kalvar Zant Uek) je největší menhir ve Francii s křesťanskými symboly. Pleumeur-Bodou, Bretaň, Francie

Menhir Saint-Uzec
Menhir Saint-Uzec, Pleumeur-Bodou, Bretaň

 


VÍCE FOTOGRAFIÍ NA SILOTO PHOTO GALLERY: BRETAŇ


B R E T A N Í   P O   V L A S T N Í   O S E   –   O B S A H  

   

 

Leave a comment