gtag('config', 'UA-59938181-1');

Důl Měděnec na Měděnci

Důl Měděnec

Obec Měděnec (německy Kupferberg) leží v okrese Chomutov v Ústeckém kraji v Krušných horách. Založena byla na počátku 16. století a roku 1588 byla povýšena na horní město. Její obyvatelé se živili převážně hornictvím. Od devatenáctého století – když byly uzavřeny poslední historické doly – to pak byl textilní průmysl a výroba krajek. Místní důl Měděnec byl posledním místem v Česku, kde se těžila železná ruda.

Brána dolu Měděnec

Důl Měděnec

Lokalita Měděnec, ležící na hřebeni Krušných hor, byla známa jako rudné ložisko již v první polovině 15. století. Hornická obec Měděnec byla založena roku 1520. Název vesnice je odvozen z původního německého jména Kupferberg (měděná hora), které osada dostala podle dolů na měď. V prvním období zde byly dobývány výhradně stříbronosné měděné rudy.

V 18. a 19. století došlo k částečnému těžení hlouběji uloženého ložiska magnetitu (magnetovec – ruda železa s magnetickými vlastnostmi), ale ke skutečnému rozvoji jeho těžby došlo až ve druhé polovině 20. století, kdy zde byla v roce 1960 zahájena stavba rudného dolu Měděnec.

Železnorudný důl Měděnec byl v provozu v letech 1968 až 1992. Byl posledním železnorudným dolem v České republice. Celkem se zde vytěžilo okolo 2,7 miliónů tun rubaniny, ze které se získalo přes 900 000 tun železa. Po roce 1992 získala důl společnost Garnica (v roce 1994), která se zabývala těžbou muskovitických svorů (žáruvzdorná slída), ale pro „odbytové“ problémy byl provoz dolu v následujících letech ukončen. Dne 31.7.1998 pak došlo k ukončení všech prací a také přerušení odčerpávání důlních vod z podzemí, následkem čehož došlo k zatopení dolu.

V současné době (2018) jsou podzemní části dolu zatopené a provozní areál na povrchu zchátral a byl zničen vandaly.

Bývalý železnorudný důl Měděnec

Určitou dobu areál fungoval jako ráj českých urbexerů (společně s pověstným dolem Sauersack) a právě jejich fotografie syrově dokumentují rychlou devastaci komplexu.

Pro příklad stav roku 2008: https://www.zelpage.cz/clanky/soucasna-podoba-dolu-medenec?lang=cs

Bohužel zcela zapadla mihnuvší se idea, vytvořit z celého rozsáhlého areálu něco jako industriální skanzen. Těžko říci, co chybělo víc, zda peníze, odhodlání či vůle, nicméně celý komplex dopadl strašidelně a v současné době, když už není co zničit a odcizit, je možné důl Měděnec uvést jako promarněnou zajímavost, jehož návštěvu rozhodně nelze doporučit.

Mimochodem: nedaleký vrch Mědník (s barokní kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie a hlavně se svými štolami) je jednou z pěti lokalit v Česku, které byly spolu s dalšími 17 oblastmi v Sasku (jedná se o významné oblasti s dochovanými důlními díly a pozůstatky po těžbě železných a měděných rud) zapsány pod souhrnným názvem Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří dne 6. července 2019 na Seznam světového dědictví UNESCO.

Možná o to větší škoda, jak to s areálem dolu Měděnec dopadlo.

Mimo hornickou krajinu Mědník jsou další české oblasti: hornická krajina Jáchymov, hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti a hornická krajina Krupka (https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/pamatkovy-fond/pamatky-s-mezinarodnim-statusem/Krusnohori).

The Mine Měděnec

The former iron ore mine Měděnec was in operation from 1968 to 1992. In the Czech Republic, it was the last iron-ore mine. In total, about 2.7 million tonnes of blast rock ore were harvested, resulting in about 936,000 tonnes of iron. Besides iron ore, ores of copper and silver were mined here….more

SILOTO PHOTO GALLERY – Měděnec – The Mine Měděnec

 

Bývalý železnorudný důl Měděnec

 

NA PODZIM ROKU 2022 BYLA ODSTŘELA POSLEDNÍ BUDOVA Z KOMPLEXU DOLU, DŮLNÍ VĚŽ. V SOUČASNÉ DOBĚ UŽ PO DOLU MĚDĚNEC NEZBYLO NIC.

www.zdarbuh.cz – Důl Měděnec na Měděnci

FOTOGALERIE: Měděnec

SOUVISEJÍCÍ:

Sauersack

Krušné hory

 

Leave a comment