gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-59938181-1');
Menu

Důl Měděnec na Měděnci

16. 12. 2018 - --- RUINEX, Ústecký kraj
Důl Měděnec na Měděnci

Důl Měděnec

Lokalita Měděnec, ležící na hřebeni Krušných hor, byla známa jako rudné ložisko již v první polovině 15. století. Hornická obec Měděnec byla založena roku 1520. Název vesnice je odvozen z původního německého jména Kupferberg (měděná hora), které osada dostala podle dolů na měď a v prvním období zde byly dobývány výhradně stříbronosné měděné rudy.

V 18. a 19. století bylo částečně těženo hlouběji uložené ložisko magnetitu (magnetovec – ruda železa s magnetickými vlastnostmi), ale ke skutečnému rozvoji jeho těžby došlo až ve druhé polovině 20. století, kdy zde byla v roce 1960 zahájena stavba rudného dolu Měděnec. 

Dnes už bývalý železnorudný důl Měděnec byl v provozu v letech 1968 až 1992. Byl posledním železnorudným dolem v České republice. Celkem se zde vytěžilo okolo 2,7 miliónů tun rubaniny, z čehož vzniklo asi 936 000 tun železa. Mimo železnou rudu se tu dolovaly rudy mědi a stříbra. Po roce 1992 v dole společnost Garmica těžila muskovit a granáty. Definitivně byl provoz Měděnce zastaven roku 1997.

V současné době jsou podzemní části dolu zatopené a provozní areál na povrchu chátrá a je ničen vandaly.

The Mine Měděnec

The former iron ore mine Měděnec was in operation from 1968 to 1992. In the Czech Republic, it was the last iron-ore mine. In total, about 2.7 million tonnes of blast rock ore were harvested, resulting in about 936,000 tonnes of iron. Besides iron ore, ores of copper and silver were mined here….more

SILOTO PHOTO GALLERY – Měděnec – The Mine Měděnec

 

Bývalý železnorudný důl Měděnec

Bývalý železnorudný důl Měděnec

 

www.zdarbuh.cz – Důl Měděnec na Měděnci

SILOTO PHOTO GALLERY – Měděnec – The Mine Měděnec

 

Napsat komentář