Lemberk [lang=EN]Lemberk castle[/lang]

Lemberk
Strážní hrad, ležící na Žitavské stezce, byl vybudován v polovině 13. století. Po roce 1550 došlo k přestavbě hradu na renesanční zámek. Zásadními barokními úpravami procházel od poloviny 17. století. Zámek je spojený s životem sv. Zdislavy z Lemberka, které je věnována i jedna ze zámeckých expozic. Jiná expozice představuje díla moderního uměleckého sklářství, unikátní bajkový sál s kazetovým stropem a motivy Ezopových bajek. Zajímavostí je, že se zde natáčely známé filmy jako Císařův pekař a Pekařův císař nebo pohádka Tajemství staré bambitky. [lang=EN]Lemberk castle - guard castle was built in the mid 13th century. After 1550 the castle was rebuilt into a Renaissance chateau. Major Baroque modifications through the mid-17th century[/lang]

Lemberk

Leave a comment