gtag('config', 'UA-59938181-1');

Kostel Povýšení svatého Kříže, Vrbno

Kostel Povýšení svatého Kříže je od 12. století dominantou obce Vrbno (část obce Hořín), která leží nedaleko Mělníka.

Kostel Povýšení svatého Kříže
Kostel Povýšení svatého Kříže, Vrbno, Mělník, Středočeský kraj

Ve 14. století bylo k obdélné románské lodi původně tribunového kostela (tribuna je stavebně předchůdcem kruchty a sloužila v románských kostelích majitelům ke sledování bohoslužby, kruchtou ji však nelze označovat) přistavěno východní pětiboké kněžiště s gotickými klenbami a nástěnnými malbami. Některé z maleb jsou částečně zachovalé a odkryté.

Výzdoba kostela - gotické fresky
Kostel Povýšení svatého Kříže, Vrbno – gotické fresky v kostele
Výzdoba kostela - gotické fresky
Kostel Povýšení svatého Kříže, Vrbno – gotické fresky v kostele
Výzdoba kostela - gotické fresky
Kostel Povýšení svatého Kříže, Vrbno – gotické fresky v kostele

Kostel byl od svého založení obklopen hřbitovem, jemuž dnes dominuje hrobka rodu Plačků se sochou anděla. Hřbitov byl nezvykle rozsáhlý a do současnosti se dochovala jen část. Roku 1969 byl v jednom z hrobů objeven depot přemyslovských denárů (depot = soubor předmětů podobného charakteru). Součástí ohradní zdi jsou i dvě kaple. Osmiboká barokní kaple svaté Barbory, která až do zrušení hřbitova v roce 1880 sloužila jako márnice a byla vyzdobena barokními nástěnnými malbami s motivy Narození, Života, Smrti a Posledního soudu a jednoduchá výklenková kaple z roku 1828, jež byla opatřena sochou sv. Jana Nepomuckého.

Prozíravě bylo už v 90. letech 20. století veškeré cenné vybavení kostela odvezeno do depozitářů, kde je uloženo do současnosti. V kostele jsou nyní pouze kazatelna, oltář z roku 1903 bez obrazů, varhany s píšťalami zničenými v 80. letech 20. století a některé skříně.

 

Kostel Povýšení svatého Kříže
Kostel Povýšení svatého Kříže, Vrbno

V kostele nejsou slouženy pravidelné bohoslužby, pouze každoroční poutní mše svatá v polovině září, která bývá spojena s komentovanými prohlídkami a zpřístupněním památky pro veřejnost v rámci Dnů evropského dědictví. Po domluvě bývá kostel zpřístupněn i v jiných termínech.

Kostel Povýšení svatého Kříže
Kostel Povýšení svatého Kříže, Vrbno

 

 

 

 

Leave a comment