Kaple Máří magdaleny – Chapel of Mary Magdalene

Kaple Mari Magdaleny
Kaple svaté Máří Madgaleny vytesaná ve skále sochařem Václavem Levým The Chapel of St. Mary Magdalene carved in the rock by famous sculptor Vaclav Levy

Kaple Máří magdaleny

Leave a comment