ČERTOVY HLAVY – HEADS OF DEVIL

Čertovy hlavy
Čertovy hlavy jsou asi 9 m vysoké skalní reliéfy dvou obřích hlav vytesaných do pískovcových bloků v borovém lese nad obcí Želízy v okrese Mělník. Jedná se o dílo sochaře Václava Levého , které vytvořil v letech 1841-1846. Heads of Devils are about 9 m high rock sculptures of giant heads carved into the sandstone cliffs in the pine forest above the village Zelizy in the district Melnik, Czech republic. It is the work of sculptor Vaclav Levy, who created in the period 1841-1846.

Čertovy hlavy

Leave a comment