Časpká palice

Čapská palice
Čapská palice je jakýsi mohutný skalní kyj ze železitého pískovce na skalním ostrohu nedaleko Dubé na Kokořínsku, jenž se zvedá na okraji strmé skály. Nedaleko přírodního útvaru se nachází zbytky skalního hradu Čap ze 14. století - dodnes se po něm dochoval pouze sklep vytesaný ve skále a cisterna na vodu. Rock formation on a rocky promontory is a massive rock cudgel from iron sandstone that rises at the edge of a steep cliff.

Časpká palice

Leave a comment