gtag('config', 'UA-59938181-1');

Kokořínsko

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj byla vyhlášena roku 1976 jako CHKO Kokořínsko v oblasti, která se v minulosti nazývala Polomené hory, Dubské skály či Dubské Švýcarsko (Daubaer Schweiz). K 1. září 2014 byla CHKO rozšířena o svoji druhou, nenavazující část o rozloze 136 km² jménem Máchův kraj, rozkládající se v severovýchodním okolí Máchova jezera.

Chráněná krajinná oblast zaujímá rozlohu cca 410 km². Patří k nejkrásnějším oblastem Mělnicka, Českolipska a Mladoboleslavska. Krajina má kaňonovitý charakter, v severní části přechází v pahorkatinu. Jsou pro ni typické pískovcové skály, z nichž mnohé vytvářejí rozličné tvary – skalní převisy, drobné jeskyně, výklenky, římsy a pokličky. 

Mezi nejzajímavější a nejnavštěvovanější místa této oblasti patří Kokořínský důl, údolí Liběchovky, erozí vzniklé skalní útvary jako např. Mšenské pokličky, Dubská palice, skalní útvary a jeskyně a také plastiky Václava Levého, vytesané do pískovcových skal.

SILOTO PHOTO GALLERY – Kokořínsko

Čertovy hlavy – Devil´s Heads
Do pískovcového masivu vytesal sochař Václav Levý v letech 1841 – 1846 reliéfy dvou obřích čertovských hlav. Skalní reliéfy jsou vysoké kolem 9 metrů.
Rock sculptures of giant heads carved into…(English version)

Čertovy hlavy

Čertovy hlavy

 

Skalní relliéfy a jeskyně Harfenice
Umělá jeskyně je nazvána podle dívky s harfou sedící vedle monumentálních reliéfních hlav. Stejně jako další díla poblíž byla vytesaná sochařem Václavem Levým v letech 1840-1845.
The artificial cave is named after a girl with harp sitting next to monumental relief heads. It was carved by the sculptor Václav Levy in the years 1840-1845.

 

 

Čapská palice – rock formation Čap´s Club (Hammer)
Čapská palice je jakýsi mohutný skalní kyj ze železitého pískovce na skalním ostrohu nedaleko Dubé na Kokořínsku, jenž se zvedá na okraji strmé skály. Nedaleko přírodního útvaru se nachází zbytky skalního hradu Čap ze 14. století – dodnes se po něm dochoval pouze sklep vytesaný ve skále a cisterna na vodu. Nezalesněná skála na vrcholu poskytuje dobrý výhled na Dokskou pahorkatinu a České středohoří. 
Rock formation on a rocky promontory is a massive rock cudgel from iron sandstone that rises at the edge of a steep cliff.

Čapská palice
Čapská palice
Čapská palice
Čapská palice

 

Kaple vytesaná ve skále sochařem Václavem Levým v letech 1840-1845
The chapel carved in the rock by the sculptor Václav Levý in 1840-1845

Kaple Máří Magdaleny
Kaple Máří Magdaleny

 

Skalní útvar Pokličky(50°27’19.221″N, 14°35’21.109″E)
Kokořínské pokličky jsou pískovcový útvar připomínající houby. Vznikly pozvolným selektivním zvětráváním pískovce. Horní vrstva z odolnějšího železitého pískovce chrání spodní sloup z měkčího jílovitého pískovce, výsledkem je charakteristický tvar houby s plochým kloboučkem. Nejmohutnější Poklička dosahuje výšky 12 m, klobouk je široký 6 m.
Kokořínské pokličky are a sandstone formation reminiscent of mushrooms. They were formed by gradual selective weathering of sandstone. The upper layer of more durable iron sandstone protects the lower column of softer clay sandstone, resulting in the characteristic shape of a sponge with a flat cap. The most massive reaches a height of 12 m, the hat is 6 m wide.

Skalní pokličky na Kokořínsku
Skalní pokličky na Kokořínsku

….další zajímavosti Kokořínska:

Skalní útvar Sedm chlebů

Skalní útvar Sedm chlebů
Skalní útvar Sedm chlebů

 

Skalní útvar Pýchavka

Skalní útvar Pýchavka
Skalní útvar Pýchavka

 

Bývalý hotel Harasov

Opuštěný hotel Harasov na Kokořínsku, kdysi oblíbené letovisko a rekreační objekt

Hotel Harasov 1920
Hotel Harasov 1920
Hotel Harasov
Hotel Harasov

SILOTO PHOTO GALLERY – Kokořínsko

http://www.kokorinsko.net/

 

 

Leave a comment