gtag('config', 'UA-59938181-1');

Kamenný pastýř

Menhir Kamenný pastýř

FOTOGALERIE: Kamenný pastýř

Asi 3,5 metru vysoký menhir Zkamenělý pastýř stojí v polích nedaleko obce Klobuky. Je znám také pod označením Kamenný pastýř, Kamenný muž, Zkamenělec či Zkamenělý slouha. Jde zřejmě o největší český menhir. Materiálem je tmavý železitý pískovec. Je pravděpodobně pravěkého stáří a byl pravděpodobně vztyčen Kelty, kteří v dávné historii obývali toto území, ovšem dokázáno to zatím nebylo. Je možné, že je – stejně jako menhiry v Bretani – mnohem starší. Nejstarší doklady o Zkamenělém pastýři se datují do roku 1841, kdy je zanesen v mapě. Panuje shoda, že kámen patří k pravým českým menhirům. Podle pověstí původně měl být obklopen kruhem devíti dalších kamenů, ty se však nedochovaly. I samotný Kamenný pastýř byl povalen a znovu postaven. Roku 1852 menhir vyvrátila bouře, ale kloboučtí se rozhodli menhir znovu vztyčit. O této události svědčí zápis v kronice. V nedávných dobách bylo kolem menhiru pole, dnes je kámen ohrazen a vede k němu přístupová cesta opatřená lavičkami. Nicméně v bezprostředním okolí Kamenného pastýře není dosud vybudováno žádné parkoviště.

Menhir Zkamenělý pastýř
Menhir Zkamenělý pastýř

Nejznámější pověst o menhiru praví: Pastýř při každém zvonění v kostelíku v Klobukách postoupí o jeden krok, který je veliký jako zrnko písku. Až přijde Zkamenělý pastýř ke kostelíku v Klobukách, nastane konec světa. Ale konce světa se zatím bát nemusíme, protože pokaždé, když zvoní ve vedlejší vsi, v Kokovicích, musí se kámen vrátit zpět…

Menhir Zkamenělý pastýř
Menhir Zkamenělý pastýř
Menhir Zkamenělý pastýř

 

 

 

 

 

Leave a comment