gtag('config', 'UA-59938181-1');

Cetviny

Zaniklá obec Cetviny

 

Cetviny (německy Zettwing) byly městysem na hranicích bývalého Česloslovenska a Rakouska, poblíž obce Horní Dvořiště.

Ves byla založena rakouskými kolonisty ve 13. století (za panování Přemysla Otakara II. (1251-1276)). V roce 1418 byla trhová osada, ležící na obchodní stezce, povýšena na město a dostala městský znak a právo pořádat trhy.
V roce 1921 měly Cetviny 622 obyvatel a 120 domů (http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=372).
Po druhé světové válce bylo převážně německé obyvatelstvo vysídleno a městys rychle upadal. V padesátých letech (1951) se stal součástí nepřístupného hraničního pásma. V roce 1956 byla většina budov srovnána se zemí. Zbořeny nebyly pouze kostel, kašna, celnice a dva domy upravené pro potřeby jednotky pohraniční stráže.
Území zbořeného městyse nyní patří pod správu obce Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj.

Kostel Narození Panny Marie, Cetviny
Gotický kostel pocházející zhruba ze 2. třetiny 14. stol. V období komunismu byl kostel údajně využíván k porážce vepřů a jako skladiště. Objekt byl ponechán svému osudu, veškeré původní zařízení bylo odstraněno neznámo kam.

Vzácná, raně gotická stavba Kostela Narození Panny Marie je nejvýznamnější a také nejviditelnější dochovanou stavbou. Původně byl vystavěn jako síňové trojlodí na čtvercovém půdorysu, doložený je od roku 1374. Během třicetileté války, v roce 1620, byl vypálen a následně znovu obnoven. Další opravy kostela byly provedeny v letech 1735-36, 1893 a 1940. V období komunistického režimu (1948 – 89) byl využíván jako strážní stanoviště, nebyl však udržován a značně zchátral. Veškeré původní zařízení zmizelo neznámo kam. Údajně byl využíván i k porážce vepřů a jako skladiště.

Od roku 1995 organizuje občanské sdružení Cetviny-Zettwing a římskokatolická církev rekonstrukci kostela, kterou finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, rakouská vláda, rodáci z Cetvin žijící dnes v zahraničí a Jihočeský kraj. Hlavní práce na rekonstrukci exteriéru i interiéru byly dokončeny v roce 2003 a kostel byl 6.9.2003 slavnostně znovu vysvěcen českobudějovickým biskupem Mons. Jiřím Paďourem.

Kostel má být vystavěn vedle „silového místa“, kde se kříží dvě vodní cesty. Gotičtí stavitelé prý často umisťovali své stavby právě do takových míst kvůli síle působící při bohoslužbách a modlitbách. Údajně proto, aby účastníci bohoslužeb pocítili určitou sílu, která by je podpořila v meditaci a aby načerpali energii.

Energie zde působící mě osobně připadala mnohem silnější než třeba ve známém nedokončeném chrámu Panny Marie v Panenském Týnci.

Panenský Týnec

Mimochodem, v bezprostřední blízkosti zrekonstruovaného kostela dnes chátrají budovy bývalé pohraniční stráže.

Opuštěné budovy PS v Cetvinách
Opuštěné budovy pohraniční stráže v Cetvinách 

Farní kaple a křížová cesta jsou dalšími významnými památkami dochovanými v okolí Cetvin. Farní kaple byla postavena v roce 1827 ve Farním lese a rozšířena byla v roce 1844.

Farní kaple
Kaple z roku 1844 na křížové cestě u Cetvin

V roce 1883 byla k Farní kapli vybudována křížová cesta. Křížová cesta začíná v Cetvinách u kostela Narození Panny Marie a pokračuje podél státní hranice úbočím vrchu Na Čepici k Farské kapli, kde končí. Tvoří ji čtrnáct kamenných kapliček s nikou s pašijovými výjevy.

Křížová cesta v Cetvinách
9. zastavení – Ježíš padá pod křížem potřetí

Lesní cesta pokračuje dále po žluté značce až ke studánce Panny Marie Lurdské s léčivou vodou, která je údajně zmiňována již v roce 1616. U ní stojí malá kaplička zvaná Jeskynní nebo Lurdská nebo také kaple Panny Marie Lurdské. 

Jeskynní kaple
Jeskynní kaple Panny Marie Lurdské u studánky s léčivou vodou

Rekonstrukce křížové cesty byla dokončena v roce 2007 v režii firmy Lesy ČR a.s., Kaplice.

Celou Křížovou cestou vede žlutá turistická trasa, po níž je možné dojít až na hraniční přechod Cetviny – Mairspindt, který tvoří zrekonstruovaný kamenný most. Odtud zpět do Cetvin ke kostelu Narození panny Marie vede zelená trasa. Celková délka je okolo 4 km a je to velmi příjemná procházka.

Kaple a studánka panny Marie Lurdské
Kaple a studánka Panny Marie Lurdské

V Cetvinách před 2. světovou válkou fungovaly dva hraniční přechody: přechod na Mayrspindt a přechod do Hammern.
V současnosti byly oba znovuobnoveny pro pěší, cyklisty a lyžaře. Na přechodu do Cetviny – Hammern byl poblíž Lexova mlýna (Lexmühle) v roce 2006 postaven nový dřevěný mostek na místě původního. Na přechodu Cetviny – Mairspindt byl zrekonstruován původní kamenný most. Původní most byl postaven v polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. U mostu stojí pomníček člena finanční stráže Jaroslava Nováka zastřeleného roku 1938.

Cetvinami také prochází naučná stezka Řemeslo na řece.

Dostupnost Cetvin:

Silnice z Dolního Dvořiště (přes Rychnov nad Malší a Svatý Kámen) nebo z Malont (přes Bělou), přístupná pro kola i motorová vozidla.

Zajímavosti v okolí:

U Svatého Kamene, poutní místo
Tichá, tvrz
Úval Dolní Přibrání, přírodní rezervace
Pohoří na Šumavě, zřícený kostel

Blízké ubytování: (roku 2019)

Penzion Bělá (v penzionu Bělá jsme byli ubytováni a mohu jen doporučit, k výletům po krásném okolí bylo toto místo ideální)
Penzion Baronův most
 

Zajímavé odkazy:

http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=372
http://www.greenbeltcenter.eu/cs/checkpointy-zajimava-mista/cetviny/
http://doczz.cz/doc/383235/památné-místo-cetviny
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/5317

 

Leave a comment