gtag('config', 'UA-59938181-1');

České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko – jeden ze čtyř národních parků v České republice. Byl vyhlášen v roce 2000, hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop. Mohutné skalní věže, brány, stěny, rokle, města a bludiště vznikly v důsledku erozí křídových mořských sedimentů, které byly vyzdviženy na povrch v období čtvrtohor v důsledku alpinského vrásnění. Nejznámějším skalním útvarem je Pravčická brána, která se stala symbolem parku. 

SILOTO PHOTO GALLERY – České Švýcarsko – Bohemian Switzerland

Kromě Pravčické brány se v Českém Švýcarsku nachází i Malá Pravčická brána: 

Malá Pravčická brána

Malá Pravčická brána je přírodní skální oblouk s vyškou asi 2,30 m a šířkou 3,30 m. Nachází se v Českém Švýcarsku v blízkosti Evropské dálkové trasy E3 mezi Mezní Loukou a Vysokou Lípou.


Trpasličí skála

Pískovcový skalní útvar s vytesanými trpaslíky, které tam roku 1833 vytesal místní lidový umělec Ernest Wahr


Panská skála

Národní přírodní památka Panská skála (německy: Herrnhausfelsen) je geologická lokalita, na které se nacházejí kamenné varhany vzniklé sloupcovou odlučností čediče při tuhnutí magmatu, Prácheň, Kamenický Šenov.


Soutěsky České Kamenice

Soutěsky Kamenice se nacházejí nedaleko Hřenska v Českém Švýcarsku. Jedná se o hluboké kaňony řeky Kamenice v kvádrových pískovcích. Ve směru toku Kamenice je nejdříve Ferdinandova soutěska, za Dolským mlýnem část zvaná Ve StržiDivoká soutěska a Edmundova soutěska. Řeka zde protéká pod strmými skalami vysokými 50–90 m. Edmundovou a Divokou soutěskou prochází žlutá turistická značka, v neschůdných úsecích funguje převoz na pramicích. Naopak soutěskami výše proti proudu neprochází žádná cesta a skály zde často spadají přímo do vody.
Soutěsky Kamenice
Soutěsky řeky Kamenice v Českém Švýcarsku

Soutěsky Kamenice
Soutěsky řeky Kamenice v Českém Švýcarsku

Zlatý vrch

Zlatý vrch je národní přírodní památka na stejnojmenném vrchu na severu České republiky, v Ústeckém kraji, v okrese Děčín. Důvodem ochrany je dokonale vyvinutá sloupcová odlučnost s mimořádnou – až 30metrovou délkou – kamenných sloupů.

 

Zlatý vrch

 


SILOTO PHOTO GALLERY – České Švýcarsko – Bohemian Switzerland


Šaunštejn

Skalní hrad Šaunštejn, kterému se také říká Loupežnický hrad, byl postaven přibližně v polovině 14. století. Nachází se na skalním bloku v Jetřichovických stěnách v národním parku České Švýcarsko

Skalní hrad Šaunštejn, kterému se také říká Loupežnický hrad, byl postaven přibližně v polovině 14. století. Nachází se na skalním bloku v Jetřichovických stěnách v národním parku České Švýcarsko
Šaunštejn
Skalní hrad Šaunštejn, kterému se také říká Loupežnický hrad, byl postaven přibližně v polovině 14. století. Nachází se na skalním bloku v Jetřichovických stěnách v národním parku České Švýcarsko

Výklenková kaple Ecce Homo

Výklenková kaple Ecce Homo
Výklenková kaple Ecce Homo, Jetřichovice, okres Děčín, Ústecký kraj 

 Bývalá továrna Elias Palme – Kamenický Šenov

Bývalá továrna Elias Palme
Bývalá továrna Elias Palme

Eliáška


 

 

 

Leave a comment