gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-59938181-1');
Menu

České Švýcarsko

30. 11. 2018 - --- Turistické cíle, Ústecký kraj
České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko – jeden ze čtyř národních parků v České republice. Byl vyhlášen v roce 2000, hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop. Mohutné skalní věže, brány, stěny, rokle, města a bludiště vznikly v důsledku erozí křídových mořských sedimentů, které byly vyzdviženy na povrch v období čtvrtohor v důsledku alpinského vrásnění. Nejznámějším skalním útvarem je Pravčická brána, která se stala symbolem parku. 

Bohemian Switzerland also known as Czech Switzerland, is a picturesque region in the north-western Czech Republic. It lies on the Czech side of the Elbe Sandstone Mountains north of Děčín on both sides of the Elbe River

MORE PHOTOS: SILOTO PHOTO GALLERY – České Švýcarsko – Bohemian Switzerland

Kromě Pravčické brány se v Českém Švýcarsku nachází i Malá Pravčická brána: 

Malá Pravčická brána

Malá Pravčická brána je přírodní skální oblouk s vyškou asi 2,30 m a šířkou 3,30 m. Nachází se v Českém Švýcarsku v blízkosti Evropské dálkové trasy E3 mezi Mezní Loukou a Vysokou Lípou.

The Malá Pravčická brána (Little Pravčice Gate) is a natural sandstone arch, that is about 2.30 m high and 3.30 m wide. It is located in Bohemian Switzerland near the red signposted main hiking route (E3 European long distance path) between Mezní Louka and Vysoká Lípa.


 

Trpasličí skála

Pískovcový skalní útvar s vytesanými trpaslíky, které tam roku 1833 vytesal místní lidový umělec Ernest Wahr

Sandstone rock formation with carved dwarfs, which carved by local folk artist Ernest Wahr in 1833


 

Panská skála

Národní přírodní památka Panská skála (německy: Herrnhausfelsen) je geologická lokalita, na které se nacházejí kamenné varhany vzniklé sloupcovou odlučností čediče při tuhnutí magmatu, Prácheň, Kamenický Šenov.

National Nature Monument Panska skala rock – Herrnhausfelsen – is a geological locality where stone organ pipes was formed due to the column separation of basalt during the cooling of magma – most famous geological nature reserve, Czech Republic.


 

Soutěsky České Kamenice

Soutěsky Kamenice se nacházejí nedaleko Hřenska v Českém Švýcarsku. Jedná se o hluboké kaňony řeky Kamenice v kvádrových pískovcích. Ve směru toku Kamenice je nejdříve Ferdinandova soutěska, za Dolským mlýnem část zvaná Ve StržiDivoká soutěska a Edmundova soutěska. Řeka zde protéká pod strmými skalami vysokými 50–90 m. Edmundovou a Divokou soutěskou prochází žlutá turistická značka, v neschůdných úsecích funguje převoz na pramicích. Naopak soutěskami výše proti proudu neprochází žádná cesta a skály zde často spadají přímo do vody.
 
The Kamnitz Gorgeis a rocky ravine between Hřensko (Herrnskretschen), Mezná and Srbská Kamenice in Bohemian Switzerland in the Czech Republic. The river Kamnitz flows through it and discharges near Hřensko into the Elbe.
 
 

 

Zlatý vrch

Zlatý vrch je národní přírodní památka na stejnojmenném vrchu na severu České republiky, v Ústeckém kraji, v okrese Děčín. Důvodem ochrany je dokonale vyvinutá sloupcová odlučnost s mimořádnou – až 30metrovou délkou – kamenných sloupů.

Golden Hill – basalt columns – is a national natural monument on the same name in the north of the Czech Republic

Zlatý vrch

 


MORE PHOTOS: SILOTO PHOTO GALLERY – České Švýcarsko – Bohemian Switzerland


 

Šaunštejn

Skalní hrad Šaunštejn, kterému se také říká Loupežnický hrad, byl postaven přibližně v polovině 14. století. Nachází se na skalním bloku v Jetřichovických stěnách v národním parku České Švýcarsko

Remains of a rock castle Saunstejn, which is also called Robber castle, was built approximately in the middle of the 14th century, Bohemian Switzerland, Czech Republic


Výklenková kaple Ecce Homo


 Bývalá továrna Elias Palme – Kamenický Šenov

Bývalá továrna Elias Palme

Bývalá továrna Elias Palme


 

 

 

Napsat komentář