gtag('config', 'UA-59938181-1');

Bretaň – Tanec smrti

Bretaní po svlastní ose – 19. Tanec smrti v kapli Kermaria an Iskuit

Kaple Kermaria an Iskuit je sakrální památkou ve stejnojmenné obci u městečka Plouha (departement Côtes-d’Armor v Bretani).

V bretonštině ʺkerʺ znamená vesnice, jde tedy o Mariinu ves, ves zasvěcenou Panně Marii – v různých obměnách je to v Bretani poměrně rozšířený název (Kermaria, Locmariaquer, apod..)

Kaple Kermaria an Iskuit
Kaple Kermaria an Iskuit, Plouha, Bretaň, Francie

Kaple Kermaria je spolu s kostelem Kernascléden (Morbihan) jedinou sakrální stavbou Bretaně, která má fresku představující téma ʺstrašidelného uměníʺ středověku – Tanec smrti. Freska s 47 figurami asi 1,3 metru vysokými, byla v osmnáctém století zamalována. Znovu ji odkryl roku 1856 Charles de Taillart. Vznik fresky se klade do let mezi roky 1488 a 1501. Samotná kaple pochází ze 13. století a mimo jiné jsou v ní také zajímavé dřevěné gotické sochy svatých.

Vchod do kaple Kermaria an Iskuit, Plouha, Bretaň, Francie

 

Kaple Kermaria an Iskuit
Dřevěné sochy apoštolů, kaple Kermaria an Iskuit, Plouha, Bretaň, Francie

 

Danse Macabre – Tanec smrti

Danse Macabre
Gotická freska z 15. století na stěnách kaple Kermaria an Iskuit, Plouha, Bretaň, Francie

Freska Tance smrti v kapli Kermaria an Iskuit ukazuje různé postavy všech společenských vrstev (krále, papeže, kněze, rolníka, císaře, velmože, řemeslníka, šlechtice, krásnou ženu i dítě, prostě bohaté i chudé lidi ze všech oblastí života), které si v tanci s sebou odvádí Ankou (ztělesnění smrti). Během tohoto tanci jsou si všichni rovni, vše řídí Ankou – Smrt. Tento druh ʺmementa moriʺ měl lidem připomenout, že jsou smrtelní a že pozemské pozice z dlouhodobého hlediska znamenají jen málo. Ve středověku byla podobná vyobrazení celkem populární.

Danse Macabre
Gotická freska z 15. století na stěnách kaple Kermaria an Iskuit, Plouha, Bretaň, Francie

Ankou (čti: a: nkU) je v Bretonském bájesloví ztělesněním smrti.

Ankou je pomocníkem smrti a je také známý jako strážce hrobů. Legendy o něm říkají, že z nějakého neznámého důvodu chrání hřbitovy a duše kolem něj a shromažďuje ztracené duše ve svém panství. Podle legendy se Ankou stává osoba, která v kalendářním roce zemřela jako poslední v obci (farnosti). Vystřídán je pak opět posledním zesnulým v následujícím roce.

Když za rok došlo k více úmrtím než v jiných letech, říkalo se o Ankou:
– War ma fé, heman zo eun Anko drouk . (“Podle mé víry je tohle ošklivá Ankou.”)

Danse Macabre
Gotická freska z 15. století­ na stěnách kaple Kermaria an Iskuit, Plouha, Bretaň, Francie

Existuje mnoho příběhů o Ankou, ve kterých se objevuje jako muž nebo kostra, která nosí plášť a drží kosu. V některých příbězích je popisována jen jako stín, často na vrcholu vozíku pro shromažďování mrtvých. Říká se, že nosí černé roucho s velkým kloboukem, který zakrývá jeho tvář. Podle místní keltské legendy byl prvním dítětem Adama a Evy. My v Čechách máme Kmotřičku, Zubatou, Smrťáka apod.

Svatý Michal zabíjí draka
Svatý Michal zabíjí draka, kaple Kermaria an Iskuit, Plouha, Bretaň, Francie

Vstup do kaple je volný. Komentovaná prohlídka s průvodcem je placená, ovšem je prováděna pouze ve francouzštině. Ve francouzské státní svátky bývá kaple uzavřena nebo je omezena otvírací doba.


VÍCE FOTOGRAFIÍ NA SILOTO PHOTO GALLERY: BRETAŇ


B R E T A N Í   P O   V L A S T N Í   O S E   –   O B S A H  

   

Leave a comment