gtag('config', 'UA-59938181-1');

Bretaň – Farní dvorce

Bretaní po vlastní ose – 23. Enclos paroissial (Farní dvorce)

Enclos paroissial (ohrazená farnost neboli přeloženo do češtiny: farní ohrada, farní dvůr) je architektonický celek typický především pro střední a západní část Bretaně. Nejvíce farních osad je pak v departmentu Finistère v údolí Elorn mezi Landivisiau a Landerneau (západně od Morlaix).

ʺParoisalʺ znamená farnost a ʺenclosʺ místo uzavřené, ohrazené zdí.

Jde o kostely s přilehlým hřbitovem obehnané zdí. Zpravidla nechybí bohatě zdobená kostnice a mohutná vstupní brána do komplexu zvaná ʺtriumfálníʺ. Na prostranstvích před vstupem do kostelů stávají monumentální kamenné ʺkalvárieʺ, zpodobňující biblické výjevy.

Guimiliau Enclos Paroissial
Kalvárie v Guimiliau Enclos Paroissial – Farní dvorec v Guimiliau

Farní dvorce jsou jedinečnou ukázkou bretaňského lidového sochařství a také bretaňského přístupu ke katolické víře. Byly budovány jako projev oddanosti Bohu a také v touze vesničanů předčit krásou a velkolepostí budovaného své sousedy. Vznikaly postupně od 14. do 18. století. Ovšem třeba farní dvorec Saint-Suliac u Saint-Malo (department Ille-et-Vilaine) pochází ze 13. století. Podle doby vzniku se tedy povětšinou jedná o renesanční a barokní komplexy. Jednotlivé styly se ovšem dosti prolínají.

Guimiliau Enclos Paroissial
Guimiliau Enclos Paroissial – Farní dvorec v Guimiliau – detail výzdoby kostela – dřevěné sochy nad portálem

Jeden z nejznámějších a největších farních dvorců se nachází v obci Guimiliau.

Guimiliau (bretonsky Gwimilio) je obec v departmentu Finistère v regionu Bretaň ve Francii.

Název pochází ze spojení bretonského slova gwic (město) a světce jménem Miliau. V roce 1330 se obec nazývala Ploemilau, v roce 1459 Ploemiliau, následně Ploumiliau, roku 1793 Guimilian a od roku 1801 Guimiliau.

Nejvýznamnější historickou památkou města je právě enclos paroissial s kostelem Saint-Miliau a  sousoším kalvárie. Kalvárie s více než 200 postavami zobrazuje 37 scén ze života a smrti Ježíše Krista. Kalvárie v Guimiliau je jedna z největších a nejslavnějších. Dokončena byla v roce 1588.

Bohatě je i zdoben vstup do kostela Saint-Miliau, tvořený klenutou předsíní.

Převážnou část předsíně postavil v letech 1606 až 1617 Maître de Plougastel a dokončovací prvky přidal sochař Roland Doré. Předsíň umožňuje přístup do hlavní lodi kostela. Spojují se zde gotické a renesanční styly. Sochařská výzdoba portálu je velmi bohatá.

Obřízka - detail z Kalvárie v Guimiliau Enclos Paroissial
Obřízka – detail z Kalvárie v Guimiliau Enclos Paroissial – Farní dvorec v Guimiliau

Catherine la Perdue (Ztracená Kateřina)- detail z Kalvárie v Guimiliau Enclos Paroissial
Catherine la Perdue (Ztracená Kateřina)- detail z Kalvárie v Guimiliau Enclos Paroissial – Farní dvorec v Guimiliau

Uvnitř verandy jsou sochy apoštolů zasazené do výklenků. Pod apoštoly je vlys s různými hlavami zobrazující hlavní hříchy a tři reliéfy. Jeden ukazuje mnicha, který provádí exorcismus, další  zobrazuje dva zápasníky a třetí zobrazuje stvoření Evy.

V roce 1695 královské nařízení omezuje novou výstavbu sakrálních staveb, čímž se vývoj a výstavba farních dvorců uzavírá.

Příjezd do Jeruzaléma - detail z Kalvárie v Guimiliau Enclos Paroissial
Příjezd do Jeruzaléma – detail z Kalvárie v Guimiliau Enclos Paroissial – Farní dvorec v Guimiliau

Poslední večeře - detail z Kalvárie v Guimiliau Enclos Paroissial
Poslední večeře – detail z Kalvárie v Guimiliau Enclos Paroissial – Farní dvorec v Guimiliau

Významné farní dvorce v Bretani: Guimiliau, Commana, Lampaul-Guimiliau, Lannédern, Locmélar, Pleyben, Saint-Thégonnec, Sizun, Trémaouézan a další. Celkově je uváděn počet 23 farních dvorců v Bretani.

Nejlepším časem pro návštěvu farních dvorců je ráno nebo pozdní odpoledne, kdy znatelně klesne počet turistů a lze si památky prohlédnou celkem v klidu. Vstup je volný a samozřejmostí jsou přilehlá prostorná parkoviště.

 

Více fotografií na: https://www.siloto.cz/photogallery/index.php?/category/farni-dvorce

 


B R E T A N Í   P O   V L A S T N Í   O S E   –   O B S A H  

   

 

Leave a comment