gtag('config', 'UA-59938181-1');

Bretaň – Alignements de Kerzérho

Carnacké řady menhirů jsou bezesporu ohromující. Rozlohou, počtem i velikosti vztyčených kamenů. Tak rozsáhlé a mohutné uspořádání menhirů už v Bretani (a asi ani nikde jinde) není. Ovšem jen o pár kilometrů dál, na západ od Carnacu, se nacházejí další pozoruhodná uskupení menhirů a zajímavé dolmeny.

Vyjíždíme z Carnacu silnicí D781 vedoucí na Plouharnel. Míříme do Erdevenu, který je od Carnacu vzdálen necelých 10 km. I cestou je dost různě roztroušených menhirů, ale nás dnes zajímají okruhy v blízkosti Erdevenu. K roztroušeným menhirům se vrátíme jindy.

Ještě před vjezdem do městečka Erdeven je parkoviště přímo u Alignements de Kerzérho. Jsou pak i další, ale tady vystoupíte “rovnou“ mezi menhiry 🙂 . Je lépe přijet časně, zrovna tohle není příliš velké. Časný příjezd opět vyplácí.

Alignements de Kerzérho

Alignements de Kerzérho je alej menhirů, která v nejširším úseku měří 50 metrů a má 10 řad. Táhne se mezi Erdevenem a Plouharnelem v délce více než 2 km, ale dosti prořídle. Největší koncentrace menhirů je právě u městečka Erdeven.

 

Uváděné počty menhirů v tomto uskupení se v jednotlivých pramenech dost liší. Je zaznamenáno, že ještě v roce 1884 místní rodák Felix Gaillard napočítal přes 1100 menhirů stojících a 5000 menhirů povalených. To bylo v roce 1884, kolik jich tu muselo být kdysi! Ale i pak byly menhiry používány (podobně jako kameny z trosek mnoha hradů jinde v Evropě) jako levný stavební materiál, jako ozdoby zahrad a k výstavbě kamenných plotů. Dnes se v tomto uskupení nachází pouze okolo 200 stojících menhirů! Roztroušené skupinky menhirů v okolních lesích (Alignements de Kerjean, Alignement de la Table du Sacrifice), stejně jako menhiry Alignements du Vieux-Moulin u Plouharnelu (a snad i menhiry de Kerderff u Carnacu), pravděpodobně byly součástí těchto řad.

Historická mapka menhirů z roku 1832 ukazuje, kolik kamenů bylo nenávratně zničeno a jak rozsáhlé řady de Kerzérho kdysi musely být!

Nákres řad z roku 1832 v porovnání s dnešním stavem řad (úbytek je opravdu značný):

K menhirům je to z parkoviště pár metrů a právě Alignements de Kerzérho  je jediným rozsáhlým uskupením menhirů, které je volně přístupné (projít se dá u Carnacu i Alignements du Petit Ménec). Lehce před devátou dopoledne tu ještě není nijak živo (ach to vstávání, ale francouzská vína jsou tak dobrá…) a je pěkné se mezi menhiry v klidu projít. Když stojíte přímo u nich, lépe si uvědomíte jejich obrovitost, tíhu a stáří.  Uskupení bylo původně o dost větší, také ho protíná silnice a na její druhé straně ještě hlouček balvanů pokračuje. Kam se poděly menhiry, které musely ustoupit silnici a výstavbě?

Západní část Alignements de Kerzérho (tedy hned u parkoviště) mi přijde poněkud chaotická, ale chce to správný úhel pohledu a skládají se do mírně zakřivených řad. Zajímavý je na část tohoto uskupení letecký pohled: https://mapy.cz/s/fatacopuca. Škoda, že se žádné uskupení v Bretani nedochovalo v původním stavu. Nebo alespoň podrobně zakreslené. Možná by to pomohlo s řešením záhady, proč tu vlastně jsou.

Alignements de Kerzérho
Alignements de Kerzérho – řady menhirů u Erdevenu, Bretaň, Francie
Alignements de Kerzérho – řady menhirů u Erdevenu, Bretaň, Francie
Alignement de Kerzerho
Alignements de Kerzérho – řady menhirů u Erdevenu, Bretaň, Francie

Jak zacházíme hlouběji, chaos se proměňuje v několik řad. Menhiry se opět ke konci zmenšují a pravidelně rozestupují. Ke konci menhiry řídnou, až zmizí docela. Tady jsou řady přerušené polem. Možnost pokračovat končí, ačkoli řady de Kerzérho velmi roztroušeně pokračují až k Plouharnelu. Je třeba se vrátit a vyrazit na naplánovaný okruh. Než jsme uskupení prošli, uplynula nějaká ta chvilka a turistů značně přibylo. V této chvíli oceňuji oplocení řad u Carnacu. Z menhirů se stává pouťová atrakce. Nic proti objímání menhirů, ale šplhání a vylézání na ně spojené s jekotem a povykováním mění klidné místo na lunapark (toto chování není běžné, jen jsme trefili rozjařený zájezd). Zdejší balvany nám přijdou v pohodě, i když jich asi chybí daleko více než v Le Ménec.

Alignements de Kerzérho – řady menhirů u Erdevenu, Bretaň, Francie

Součástí řad jsou různě roztroušené skupiny menhirů v blízkém i vzdálenějším okolí, např.: Alignement de la Table du Sacrifice s obrovským menhirem Géant du Kerzérho a dolmenem La Table du Sacrifice, také Alignements de Kerjean stejně jako uskupení kamenů v lese s menhirem Chaise de César a další volně stojící menhiry v lesích. K řadám nejspíš kdysi patřila i torza uskupeních Menhirs du Vieux-Moulin a Alignements du Vieux-Moulin u Plouharnelu.

Po návratu na parkoviště vyrážíme po červené značce na okruh po menhirech a dolmenech v okolí Erdevenu…


VÍCE FOTOGRAFIÍ NA SILOTO PHOTO GALLERY: BRETAŇ


B R E T A N Í   P O   V L A S T N Í   O S E   –   O B S A H  

   

 

Leave a comment