Šamotka ve Vidnavě

Ruiny bývalé šamotky ve Vidnavě. Továrna na šamotové výrobky ve Vidnavě byla založena v 60. letech 19. století bratry Letzelovými a bez zásadních proměn charakteru výroby fungovala až do poloviny 90. let 20. století, tedy přibližně 130 let. V roce 1991 byla továrna uzavřena a od té doby celý tovární areál chátrá

Ruins of the fireclay factory in Vidnava. The fireclay factory in Vidnava was founded about the 1860 and without any major changes in the character of production, it functioned until the mid-90s of the 20th century, approximately 130 years. Currently abandoned and dilapidated factory complex.

 

MORE PHOTOS – RUINEX PHOTO GALLERY – ŠAMOTKA VIDNAVA – RUINS OF FIRECLAY FACTORY

 

 

MORE PHOTOS – RUINEX GALLERY

https://www.mestojavornik.cz/turistika/turisticke-zajimavosti/uzkokolejka-ve-vidnave-a-samotka/

 

Pivoň – klášter a zámek

Augustiniánský klášter v Pivoni

GPS: 49°29’12.042″N, 12°44’15.085″E
okres Domažlice, Plzeňský kraj, Česko

RUINEX PHOTO GALLERY – Pivoň

Bývalý augustiniánský klášter v Pivoni – jedna z nejcennějších nemovitých kulturních památek svého druhu na území České republiky. V době josefínských reforem byl zrušen a přestavěn na zámek. Klášter byl během své historie vícekrát zpustošen a znovu obnoven. V současné době je z kláštera – zámku – zchátralý objekt.

Augustinian Monastery in Pivoň, Mnichov, Czech Republic

Augustinian Monastery from 14th century – burned in 1421 by the Hussites in the 17th century and plundered by the Swedes. In 1785 the monastery was under the orders of Joseph II. Canceled and sold to L. Stohr, later lived here Counts Thuns and Coudenhoves who used the castle as a summer residence. The monastery was built on the site of a former hermitage. It was one of the first fully Gothic buildings in the country. The monastery today is a group of fairly dilapidated baroque buildings.

 

Verušičky

Zámek Verušičky

RUINEX GALLERY – Verušičky

50°8’29.148″N, 13°10’26.868″E

Původní renesanční tvrz byla na počátku 18. století upravena na barokní zámek. Koncem 19. století byl pseudogoticky upraven.
Po roce 1945 prostory zámku využíval státní statek, což je patrné na současném špatném stavu budov

The original Renaissance fortress was modified at the beginning of the 18th century to a Baroque castle. By the end of the 19th century, it was pseudo-gothic.
After 1945, the chateau premises used the state farm, which is evident in the current poor condition of the buildings.

 

Kostel Nejsvětější Trojice

50°8’21.489″N, 13°10’42.525″E

Barokní kaple Nejsvětější Trojice byla postavena v roce 1740.
Po roce 1945 složila kaple pro ustájení dobytka a postupně chátrala. V roce 2015 přistoupila obec Verušičky k postupné rekonstrukci zdevastované kaple.

The Baroque Chapel of the Holy Trinity was built in 1740.
After 1945, she put down a chapel for cattle housing and gradually dilapidated. In 2015 the Verusicky village started the gradual reconstruction of the devastated chapel.

 

RUINEX GALLERY – Verušičky

 

Mosty nedokončené dálnice

Mosty nedokončené protektorátní dálnice

Mělo by se spíše říkat „Nedokončené mosty Baťovy dálnice“. První projekt dálnice vznikal ve dvacátých letech dvacátého stolezí a jde o český „prvorepublikový“ projekt. Ovšem i tehdy se potýkal s nejrůznějšími problémy, především finančními. Roku 1937 vstupuje na scénu zlínský podnikatel Jan Antonín Baťa a předkládá ambiciózní projekt rozvoje státu, jehož součástí je i řešení silniční dopravy s následným propojením do celoevropské sítě. Navrhuje magistrálu, která by začínala na československo-německé hranici u Chebu, poté by jižně od Prahy pokračovala k Brnu, odtud přes Zlín a následně údolím Váhu do oblasti východního Slovenska a končila by u hranice s Rumunskem.
Německá okupace paradoxně nepřinesla zánik realizace. Naopak, v terénu byla zahájena skutečná výstavba dálnice. Proto často bývá označována pojmem „protektorátní dálnice“.
Většina mostů nedokončené dálnice se nachází na Moravě.

Protectorate unfinished highway bridges

Construction of bridges was started at 1939 but at 1950 was by communist regime the construction of highway stopped. In the years 1965-1975 was carried construction of a water reservoir Svihov and both bridges were flooded almost to the level of the deck.

 

RUINEX PHOTO GALLERY – NEDOKONČENÉ MOSTY – UNFINISHED BRIDGES

Bernartice
okres Benešov, Středočeský kraj, Česko
GPS: 49°41’57.300″N, 15°6’6.210″E

Stavba mostů byla započata r. 1939, ale r. 1950 byla výstavba dálnic komunistickým režimem zastavena. V letech 1965 – 75 probíhala výstavba vodní nádrže Švihov a oba mosty byly zatopeny téměř po úroveň mostovky.
Projekt dálnice D1 dokončené r. 1977 byl kvůli vodní nádrži přepracován a tak vede o několik stovek metrů jižněji.
Mosty jsou nepřístupné, nacházejí se v ochranném pásmu vodní nádrže.

 

 

RUINEX PHOTO GALLERY – NEDOKONČENÉ MOSTY – UNFINISHED BRIDGES

 

 

Poutní kostel Navštívení panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie, Skoky

Žlutice, okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský
50°5’46.800″N, 13°5’49.720″E

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích je jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst českých zemí, které v minulosti svými zázračnými uzdraveními lákalo ročně tisíce poutníků z dalekého okolí. Dnes je tato kulturní památka ve velmi špatném stavu. Jako jediná zbyla ze zmizelé sudetské obce Skoky. Přežila mnoho období útlumu, chátrání a vandalismu. Ovšem nesmazatelně je zapsána ve rčení : „…panenko skákavá…“, neboť právě toto poutní místo dalo tomuto rčení vzniknout.

První zmínka o obci Skoky pochází už z roku 1518. V obci Skoky, dříve též Mariánské Skoky (původně německy nazývané Stock či Maria Stock) žili převážně němečtí obyvatelé, kteří museli po roce 1945 obec opustit. Ti, kteří v obci zůstali či se po válce přistěhovali, byli nuceni obec opustili v 60. letech 20. století, kdy jedinou příjezdovou komunikaci od Žlutic přeťala údolní přehrada na Střele – Žlutická vodní nádrž. Obec pak byla z větší části řízeně srovnána se zemí. V současné době jsou zde vidět už jen ruiny bývalého hostince, hřbitov a barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie.
Mohutný barokní kostel byl vystaven na místě kaple s divotvorným obrazem panny Marie v letech 1736 – 1738. Obraz Panny Marie byl vystaven nad oltářem a v dobách největší slávy se k němu sjížděly desetitisíce poutníků – prosebníků.
Po zákazu poutí – zákaz vydal Josef II. – začala sláva kostela upadat. Naposledy by opraven počátkem 20. století a v roce 1976 dokonce proběhla oprava a rekonstrukce varhan, ale po roce 1990 je kostel stojící na zcela opuštěném místě opakovaně pleněn a devastován.
V současné době je kostel majetkem Kanonie premonstrátů v Teplé. Dobrovolné aktivity na záchranu a oživení Skoků zastřešuje občanské sdružení Pod střechou z Toužimi. Na rekonstrukci kostela přispívá také Ministerstvo kultury ČR, Karlovarský kraj a řada organizací i jednotlivců. V kostele s nádhernou akustikou se pořádají benefiční koncerty
Součástí obnovy tohoto poutního místa je i obnova mariánské poutní cesty do Skoků, tzv Skocké stezky.
Na návrší nad kostelem je vyhlídkové místo, ze kterého se nám naskýtá krásný pohled na vrch Vladař a žlutickou vodní nádrž.
Zajímavou alternativou návštěvy místa je dobrovolnická průvodcovská služba v kostele – více http://www.skoky.eu/clanky/zive-skoky/zive-skoky-2016/

The Church of the Visitation, Skoky

In the extinct village Skoky – Maria Stock – on-site chapel with miraculous painting of the Virgin Mary was in the years 1736 – 1738 built a large Baroque church – The Pilgrimage Church of the Visitation. Last repaired in the 1903, ruined after 1945. In the early 21st century repeatedly plundered and devastated.

 

WWW.SILOTO.CZ – FOTOGALERIE – Kostel Navštívení panny Marie – Skoky

 

Kostel Navštívení panny Marie v zaniklé obci Skoky

 

Skoky

http://www.skoky.eu

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/skoky-poutni-kostel-navstiveni-panny-marie/

http://www.turistika.cz/mista/skoky-kostel-navstiveni-panny-marie

Kaple Máří Magdaleny

Zřícenina poutní kaple svaté Máří Magdaleny
Louňovice pod Blaníkem
okres Benešov, kraj Středočeský
49°37’48“ N 14°51’50“ E

www.siloto.cz – Kaple Máří Magdaleny

Vrch Malý Blaník leží nedaleko Louňovic pod Blaníkem nad vesničkou Býkovice. Na jeho vrcholu se nachází zřícenina poutní kaple svaté Máří Magdaleny. Ta zde byla dostavěna v roce 1753, a to hlavně proto, že již od začátku 16. století se zde konaly poutě. Již o 30 let později však je kaple zrušena nařízením císaře Josefa II. Dále se o kapli nikdo nestaral, takže chátrala až do dnešní podoby zříceniny. Uprostřed zříceniny roste obrovský smrk, kterému se říká „Mnich“. Obvod jeho kmene měří přes 3 metry a výška přesahuje 34 m.
K vrcholu Malého Blaníku vede dobře značená Naučná stezka Malý Blaník – Podlesí.

Ruins of the Baroque pilgrimage chapel of St. Mary Magdalene on the mount Little Blanik from 1753

 

 

 

Kostel Svatého Havla

Ruiny kostela Svatého Havla v Bílém Kostelci

Svatý Havel, kostel, Úštěk – část obce Bílý Kostelec, okres Litoměřice, kraj Ústecký
50°38’10.250″N, 14°20’14.759″E

SILOTO FOTOGALERIE – Zřícenina kostela Svatého Havla

Ruiny kostela Svatého Havla z roku 1733, Bílý Kostelec, Litoměřicko, Ústecký kraj.
Kostel byl postaven roku 1733 z financí hraběnky Šporkové. Dnešní podobu získal během 70. let 20. století.
Původní stavba byla z lomového kamene, doplněná cihlami, tvořená obdélníkovou lodí bez klenby a půlkruhovým presbytářem s valenou klenbou.
V interiéru se nacházel sloupkový oltář s několika vyřezávanými sochami a dva boční oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Kateřiny.
Do dnešní doby se zachovaly obvodové zdi v téměř původním stavu. Stavba je beze střechy, pouze presbytář má dodnes klenbu.

Ruins of the Church of Saint Gallus from 1733, Bílý Kostelec, Czech republic.