Pivoň – klášter a zámek

Augustiniánský klášter v Pivoni

GPS: 49°29’12.042″N, 12°44’15.085″E
okres Domažlice, Plzeňský kraj, Česko

RUINEX PHOTO GALLERY – Pivoň

Bývalý augustiniánský klášter v Pivoni – jedna z nejcennějších nemovitých kulturních památek svého druhu na území České republiky. V době josefínských reforem byl zrušen a přestavěn na zámek. Klášter byl během své historie vícekrát zpustošen a znovu obnoven. V současné době je z kláštera – zámku – zchátralý objekt.

Augustinian Monastery in Pivoň, Mnichov, Czech Republic

Augustinian Monastery from 14th century – burned in 1421 by the Hussites in the 17th century and plundered by the Swedes. In 1785 the monastery was under the orders of Joseph II. Canceled and sold to L. Stohr, later lived here Counts Thuns and Coudenhoves who used the castle as a summer residence. The monastery was built on the site of a former hermitage. It was one of the first fully Gothic buildings in the country. The monastery today is a group of fairly dilapidated baroque buildings.

 

Klášter Chotěšov

Klášter Chotěšov

Chotěšov
okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj, Česko

49°39’11.726″N, 13°11’54.945″E

Rozsáhlý komplex bývalého kláštera premonstrátek byl založen ve 13. století blahoslaveným Hroznatou. Budova konventu je dílem Jakuba Augostona ve stylu vrcholného baroka. Během doby došlo několikrát k jeho vyplenění a znovuobnovení. K největší devastaci kláštěra, ale docházelo po roce 1950, kdy ho měla v užívání armáda. V současnosti se pracuje na jeho opravách.

Chotesov Abbey

Chotesov Abbey – extensive complex of a former Premonstratensian nunnery from the 13th century, Czech Republic

 

www.klasterchotesov.eu

MORE: RUINEX GALLERY – Klášter Chotěšov – hotěšov Abbey

 

 

 

Paběrky z cest – Plzeňský kraj

Paběrky z cest – Plzeňský kraj

RUINEX PHOTO GALLERY – Plzeňský kraj – Plzeň region

Kostel Nejsvětější Trojice z r. 1581 zničen za třicetileté války, obnoven koncem 18. století, dnes v havarijním stavu. Nové Sedliště, Tachovsko, Plzeňský kraj.
Church of the Holy Trinity from 1581, destroyed during the Thirty Years War, restored late 18th century. Now in disrepair. Nove Sedliste (Neuzedlisch), Czech republic.