Paběrky z cest – Plzeňský kraj

Paběrky z cest – Plzeňský kraj

RUINEX PHOTO GALLERY – Plzeňský kraj – Plzeň region

Kostel Nejsvětější Trojice z r. 1581 zničen za třicetileté války, obnoven koncem 18. století, dnes v havarijním stavu. Nové Sedliště, Tachovsko, Plzeňský kraj.
Church of the Holy Trinity from 1581, destroyed during the Thirty Years War, restored late 18th century. Now in disrepair. Nove Sedliste (Neuzedlisch), Czech republic.