Kokořínsko

Osada Harasov – vstupní brána do Kokořínského dolu

Vysoká
okres Mělník, kraj Středočeský
GPS: 50°24’40.626″N, 14°34’5.215″E
 

Hrad Harasov se nachází na příkré skále nad údolím Pšovky, který leží mimo značenou cestu. Dochovány jsou ve skále vytesané sklepy, které později upravovali místní mlynáři. Ve skalní stěně pod hradem je vytesán reliéf Krista. Dnes jsou zbytky hradu předělány na kuriózní rekreační obydlí s balkonem. Nejsou přístupny veřejnosti.

Bývalý hotel Harasov stojí v zatáčce u Harasovského rybníka. Byl otevřen v roce 1912 a byl vyhledávaným výletním místem s bohatým zázemím. Po dobu komunistické éry byl neveřejný a sloužil jako rekreační středisko. Po revoluci byl vrácen původním majitelům, ale po majetkoprávních sporech hotel zatím dále chátrá.

The former Harasov hotel stands in the corner of the Harasov Pond. It was opened in 1912 and was a popular cruise spot with a rich background. During the Communist era it was not public and served as a recreation center. After the revolution, it was returned to the original owners, but after the property lawsuits, the hotel is still dilapidating.

Zbytky hradu Harasov na Kokořínsku
Zbytky hradu Harasov na Kokořínsku

 

 

Historické snímky: http://www.psovka.cz/cz/