Verušičky

Zámek Verušičky

RUINEX GALLERY – Verušičky

50°8’29.148″N, 13°10’26.868″E

Původní renesanční tvrz byla na počátku 18. století upravena na barokní zámek. Koncem 19. století byl pseudogoticky upraven.
Po roce 1945 prostory zámku využíval státní statek, což je patrné na současném špatném stavu budov

The original Renaissance fortress was modified at the beginning of the 18th century to a Baroque castle. By the end of the 19th century, it was pseudo-gothic.
After 1945, the chateau premises used the state farm, which is evident in the current poor condition of the buildings.

 

Kostel Nejsvětější Trojice

50°8’21.489″N, 13°10’42.525″E

Barokní kaple Nejsvětější Trojice byla postavena v roce 1740.
Po roce 1945 složila kaple pro ustájení dobytka a postupně chátrala. V roce 2015 přistoupila obec Verušičky k postupné rekonstrukci zdevastované kaple.

The Baroque Chapel of the Holy Trinity was built in 1740.
After 1945, she put down a chapel for cattle housing and gradually dilapidated. In 2015 the Verusicky village started the gradual reconstruction of the devastated chapel.

 

RUINEX GALLERY – Verušičky

 

Poutní kostel Navštívení panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie, Skoky

Žlutice, okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský
50°5’46.800″N, 13°5’49.720″E

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích je jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst českých zemí, které v minulosti svými zázračnými uzdraveními lákalo ročně tisíce poutníků z dalekého okolí. Dnes je tato kulturní památka ve velmi špatném stavu. Jako jediná zbyla ze zmizelé sudetské obce Skoky. Přežila mnoho období útlumu, chátrání a vandalismu. Ovšem nesmazatelně je zapsána ve rčení : „…panenko skákavá…“, neboť právě toto poutní místo dalo tomuto rčení vzniknout.

První zmínka o obci Skoky pochází už z roku 1518. V obci Skoky, dříve též Mariánské Skoky (původně německy nazývané Stock či Maria Stock) žili převážně němečtí obyvatelé, kteří museli po roce 1945 obec opustit. Ti, kteří v obci zůstali či se po válce přistěhovali, byli nuceni obec opustili v 60. letech 20. století, kdy jedinou příjezdovou komunikaci od Žlutic přeťala údolní přehrada na Střele – Žlutická vodní nádrž. Obec pak byla z větší části řízeně srovnána se zemí. V současné době jsou zde vidět už jen ruiny bývalého hostince, hřbitov a barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie.
Mohutný barokní kostel byl vystaven na místě kaple s divotvorným obrazem panny Marie v letech 1736 – 1738. Obraz Panny Marie byl vystaven nad oltářem a v dobách největší slávy se k němu sjížděly desetitisíce poutníků – prosebníků.
Po zákazu poutí – zákaz vydal Josef II. – začala sláva kostela upadat. Naposledy by opraven počátkem 20. století a v roce 1976 dokonce proběhla oprava a rekonstrukce varhan, ale po roce 1990 je kostel stojící na zcela opuštěném místě opakovaně pleněn a devastován.
V současné době je kostel majetkem Kanonie premonstrátů v Teplé. Dobrovolné aktivity na záchranu a oživení Skoků zastřešuje občanské sdružení Pod střechou z Toužimi. Na rekonstrukci kostela přispívá také Ministerstvo kultury ČR, Karlovarský kraj a řada organizací i jednotlivců. V kostele s nádhernou akustikou se pořádají benefiční koncerty
Součástí obnovy tohoto poutního místa je i obnova mariánské poutní cesty do Skoků, tzv Skocké stezky.
Na návrší nad kostelem je vyhlídkové místo, ze kterého se nám naskýtá krásný pohled na vrch Vladař a žlutickou vodní nádrž.
Zajímavou alternativou návštěvy místa je dobrovolnická průvodcovská služba v kostele – více http://www.skoky.eu/clanky/zive-skoky/zive-skoky-2016/

The Church of the Visitation, Skoky

In the extinct village Skoky – Maria Stock – on-site chapel with miraculous painting of the Virgin Mary was in the years 1736 – 1738 built a large Baroque church – The Pilgrimage Church of the Visitation. Last repaired in the 1903, ruined after 1945. In the early 21st century repeatedly plundered and devastated.

 

WWW.SILOTO.CZ – FOTOGALERIE – Kostel Navštívení panny Marie – Skoky

 

Kostel Navštívení panny Marie v zaniklé obci Skoky

 

Skoky

http://www.skoky.eu

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/skoky-poutni-kostel-navstiveni-panny-marie/

http://www.turistika.cz/mista/skoky-kostel-navstiveni-panny-marie