Smírčí kříže

Smírčí kříže / Conciliation Crosses

Smírčí kříž je kamenný kříž postavený nejčastěji na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí.
Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán.

Conciliation cross is a stone cross built mostly on the ground, where he became a capital crime or disaster.
In the Middle Ages it was possible in punishing offenders apply the system of so-called conciliation law, when the wrongdoers saved a task, which atoned for his crime. Such a task in addition to settlement with the affected families could be carving a stone cross erected on the spot where the crime was committed – symbol of conciliation with the family of his victim. These memorial crosses are mostly located in central and western Europe.

Smírčí kříže
Smírčí kříže – databáze

Smírčí kříž, Mnichov, Chebsko, GPS: 50°2’14.003″N, 12°47’6.611″E (www.mapy.cz)

Smírčí kříž, Mnichov, Chebsko

Smírčí kříž, Mnichov, Chebsko, GPS: 50°2’12.365″N, 12°47’12.038″E (www.mapy.cz)

Smírčí kříž, Mnichov, Chebsko