Voděradské bučiny

Voděradské bučiny Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny – rozlehlý bukový les s výskytem vzácných druhů rostlin a zvířat Voděradské bučiny (Voděrady Beechwood) is a National Nature Reserve located near the town of Černé Voděrady in the Prague-East District, Central Bohemian Region, Czech Republic. The area of the reserve is 658 ha.   SILOTO PHOTO GALLERY      

Rýchorský prales

Rýchorský prales – Dvorský les SILOTO PHOTO GALLERY – Rýchorský prales Dvorský les – bizarní pralesovité porosty na hřebeni Rýchory v Krkonoších — Velmi cenná přírodovědecká lokalita (známá též jako Rýchorský prales), nacházející se na horském hřebeni Rýchory v Krkonošském národním parku u obce Svoboda nad Úpou. Pro území jsou typické křivolaké porosty bučin ve …

Eliáška

Bývalá továrna Elias Palme Bývalá secesní továrna na skleněné lustry „Eliáška“ pochází z roku 1905. Zbudovat ji nechali synové Eliase Palma, kteří firmu po otci převzali. Lustry se vyráběly do roku 1972. Dnes je budova, která byla klíčová pro výrobu lustrů, v dezolátním stavu. Kromě obvodových zdí je zde k vidění na omítce původní výzdoba. …

Ústecký kraj – paběrky

Paběrky z Ústeckého kraje SILOTO PHOTO GALLERY – ÚSTECKÝ KRAJ Cihlářská pec u obce Hnojnice na Lounsku. Údajně z roku 1850. Old abandoned brick furnace from 1850   Kamenná slunce – Stone Suns Národní přírodní památka Kamenná slunce je unikátní geologický útvar, který se nachází v CHKO České středohoří asi 1 km jihovýchodně od vesnice …

Šamotka ve Vidnavě

Ruiny bývalé šamotky ve Vidnavě. Továrna na šamotové výrobky ve Vidnavě byla založena v 60. letech 19. století bratry Letzelovými a bez zásadních proměn charakteru výroby fungovala až do poloviny 90. let 20. století, tedy přibližně 130 let. V roce 1991 byla továrna uzavřena a od té doby celý tovární areál chátrá Ruins of the …

Pivoň – klášter a zámek

Augustiniánský klášter v Pivoni GPS: 49°29’12.042″N, 12°44’15.085″E okres Domažlice, Plzeňský kraj, Česko RUINEX PHOTO GALLERY – Pivoň Bývalý augustiniánský klášter v Pivoni – jedna z nejcennějších nemovitých kulturních památek svého druhu na území České republiky. V době josefínských reforem byl zrušen a přestavěn na zámek. Klášter byl během své historie vícekrát zpustošen a znovu obnoven. …

Verušičky

Zámek Verušičky RUINEX GALLERY – Verušičky 50°8’29.148″N, 13°10’26.868″E Původní renesanční tvrz byla na počátku 18. století upravena na barokní zámek. Koncem 19. století byl pseudogoticky upraven. Po roce 1945 prostory zámku využíval státní statek, což je patrné na současném špatném stavu budov The original Renaissance fortress was modified at the beginning of the 18th century …

Klášter Chotěšov

Klášter Chotěšov Chotěšov okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj, Česko 49°39’11.726″N, 13°11’54.945″E Rozsáhlý komplex bývalého kláštera premonstrátek byl založen ve 13. století blahoslaveným Hroznatou. Budova konventu je dílem Jakuba Augostona ve stylu vrcholného baroka. Během doby došlo několikrát k jeho vyplenění a znovuobnovení. K největší devastaci kláštěra, ale docházelo po roce 1950, kdy ho měla v užívání …